Bekir Özer: Doç.Dr. Bekir Özer

Bekir Özer kimdir? Doç.Dr. Bekir Özer kimdir?

Doç.Dr. Bekir Özer
e-Posta: bekirozer@mu.edu.tr
Telefon: +90 252 211 3183
Web: http://akademik.mu.edu.tr/

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji Bölümü  Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Öğrenim Bilgileri
Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 20.06.1994
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1998
Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2006

Yayin Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1-) Diler.,A., Bulut.,H., Özer.,B., 2009. Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Oruç.,Z., Adıgüzel.,G., Çur.,M., 2015. Pedasa 2014. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) Diler.,A., Özer.,B., Çur.,M., Yaman.,A., 2014. Pedasa 2013. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Adıgüzel.,G., Kasar.,Ö., 2013. Pedasa 2011-2012. Kazı Sonuçları Toplantısı
4-) Özer.,B., 2011. Archaic Pottery of Coastal Caria: Finds from a Cremation Burial at Bybassos. Keramos. Ceramics: A Cultural Approach. Proceedings of the First International Conference at Ege University
5-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., 2011. Pedasa 2010. Kazı Sonuçları Toplantısı
6-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Baran.,A., Gümüş.,Ş., Baran.,Ç., Özen .,B., Mittap.,İ., Aysel.,R., Küçük.,S.., 2010. Pedasa-2008/2009. Kazı Sonuçları Toplantısı
7-) Diler.,A., Özer.,B., Gümüş.,Ş., Özcan.,Ö., Elmaz.,M., Novaliç.,A., 2010. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasioupolis), Mylasa Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe ve Sedir adası Yüzey Araştırmaları - 2009. Araştırma Sonuçları Toplantısı
8-) Diler.,A., Özer.,B., Çakmaklı Baran.,D., Türkoğlu.,S., 2008. Pedasa 2007. Kazı Sonuçları Toplantısı
9-) Bakır.,G., Ersoy.,Y., Özer.,B., Uzun.,K., Zeren.,M., 2004. 2003 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı
10-) Özer.,B., 2002. Siyah Figür Tekniğinde Bezenmiş Klazomenai Seramiği. II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitab
11-) Bakır.,G., Ersoy.,Y., Fazlıoğlu.,İ., Özbay.,F., Özer.,B., Zeren.,M., 2002. 2001 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı
12-) Özer.,B., 2001. "Clazomenaian and Related Black-Figured Pottery from Klazomenai: Preliminary Observations.", eds. Moustaka A., Skarlatidou E., Tzannes M. C., Ersoy Y.. Klazomeani, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessalloniki

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Özer.,B., 2015. Some Observations on Milesean Amphorae. Contacts, Migrations, and Climate Change, Clam Gallas-Palaca, in honour of Jon Bouzek's illustrious 80th birthday
2-) Özer.,B., 2013. Pedasa’dan Arkaik Döneme Ait İthal Seramik Grupları. KARIA ARKHAIA, La Carie, des origines à la période pré-hékatomnide, Colloque international

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1-) Gökalp.,F.., Göktürk.,H., Türkmenoğlu.,G., Özer.,B., 1999. Mineralogy of Ancient Greek Burgaz Ceramics, Datca Peninsula’’ Ancient and Modern, Mineralogical Society, Aplied Mineralogy Group, London.. Ancient and Modern, Mineralogical Society, Aplied Mineralogy Group
2-) Gökalp.,F.., Göktürk.,H., Türkmenoğlu.,G., Özer.,B.., 1999. Archaeometric Investigation of Ancient Greek Burgaz Ceramics of Knidos Peninsula, Colloquium Spectroscopicum InternationaleXXXI, Ankara, Book of Abstracts, 403.. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) Özer.,B., . 2015. "Kıyı Karia Arkaik Seramiği: Yerel Formlar, Kültürel Sorunlar." Prof. Dr. Ömer Özyiğit'e Armağan / Studies in Honour of Ömer Özyiğit. Yayın Evi: Ege Yayınları
2-) Özer.,B., . 2009. "A Painter from Urla Workshop". Zurück zum Gegenstand, Festschrift für Andreas E. Furtwängler. Yayın Evi: Langenweißach

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. OLBA.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. OLBA.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)
2-)

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)
2-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Milas İlçesi YKÜTAŞ Kurtarma Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları. 2016-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Milas İlçesi YKÜTAŞ Kurtarma Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları. 2015-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağ Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması. 2013-2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak
1-) Kazı Sonuçları Toplantısı. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) Sualtı Arkeoloji Uluslararası Atölye Çalışması. . Türkiye. 2002

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
1-) Archäologisches Kolloquium, Philipps Universität, Marburg. . Almanya. 2011
2-) Marthin Luther Universität, Halle. Kolloquien Klassische Archäologie. . Almanya. 2004

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
1-) Yeni Buluntular Işığında Kıyı Karia Yerleşimleri Arkaik Dönem Seramiği, Süleyman Demirel Üniversitesi,. . Türkiye. 2013
2-) TAÇDAM Seminerleri. . Ankara. 1998
3-) ODTÜ, Arkeometri Seminerleri. . Ankara. 1998

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)
1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Pedasa Kazısı
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2015. Pedasa Kazısı

web: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/bekirozer

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar