Akdeniz Haberleri

Akdenizin yükselen suları Miras Alanlarını tehdit ediyor

Akdeniz'in yükselen suları Miras Alanlarını tehdit ediyor

Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmaya göre, arkeolojik, tarihi ve turistik önem arz eden alanlardan 37'si sel, 42'si kıyı erozyonu tehdidi altında.

Mezopotamya ile Troyanın kara ticaretine dair yeni kanıtlar bulundu

Mezopotamya ile Troya'nın kara ticaretine dair yeni kanıtlar bulundu

Eskişehir'deki Küllüoba höyüğünde süren arkeoloji kazılarında; Mezopotamya ile Troya arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin, zannedildiği gibi Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca denizyolu ile değil Anadolu ovaları üzerinden karayoluyla kurulmuş…