Mısır papirüslerindeki mürekkepte bakır bulundu

Mısır papirüslerindeki mürekkepte bakır bulundu

Mısırlı katiplerin bakırlı mürekkep kullandığı anlaşıldı. MS 4. ve 5. yüzyıla ait papirüs metinleri üzerinde yapılan kimyasal analizler, Mısırlıların yazı yazdığı mürekkepte sadece kurum değil, bakır bileşenleri de bulunduğunu ortaya çıkardı.

Eski Mısır papirüsünde kullanılan mürekkeplerin içinde bakır da bulunduğu tespit edildi.

Antik Mısır'da yazım için kullanılan mürekkebin en azından MS 4. ve 5. yüzyıla kadar karbon temelli olduğu varsayılıyordu.  Mürekkepler için sadece siyah pigment maddesinin (kurum) kullanıldığı sanılıyordu. Ancak Kopenhag'daki yeni araştırmada sonuçları; 2.000 yıllık papirüs parçalarında kullanılan mürekkeplerde bakır bileşenleri olduğunu da ortaya çıkardı.

Mısırlı katipler tarafından kullanılan siyah mürekkepin bakır içerdiğini gösteren araştırma; Kopenhag Üniversitesi tarafından Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisinde Grenoble'de disiplinlerarası CoNext projesinin bir parçası olarak, sinkrotron radyasyona dayalı X-ışını mikroskopisi ve kimyasal analizlerle gerçekleştirildi.

Analiz edilen 300 yıllık zaman dilimine ati papirüs parçaları, farklı coğrafi bölgelerde yazılmış olsa da, sonuçlar önemli ölçüde değişmiyordu: Mürekkeplerin bileşininde  Bakır (Cu), Kuprit (Cu2O), Azurit (Cu3 [CO3] 2 [OH] 2) ve Malakit (Cu2CO3 [OH] 2) olmak üzere üç ana bileşen bulunuyordu ki bu maddeler genelde bakır madenlerinde bir arada bulunuyor.

Araştırma sonuçları; Scientific Reports, (Bilimsel Raporlar) dergisinde, 10 November 2017 tarihinde Thomas Christiansen, Marine Cotte, René Loredo-Portales, Poul Erik Lindelof, Kell Mortensen ve Kim Ryholt & Sine Larsen imzaları ile yayınlandı.

"Bakır içeren karbon mürekkeplerinin bileşimi, zaman dönemleri ve değişik coğrafi konumlarla ilgili önemli bir farklılık göstermedi; bu durum, eski Mısırlıların Mısır'daki mürekkep üretimi için M.Ö. 200'den MS 100'e kadar aynı teknolojiyi kullandığını gösteriyor" diyor Kopenhag Üniversitesi Mısırbilimcisi Thomas Christiansen.

Üzerinde çalışma yapılan papirüs parçalarının büyük çoğunluğu Kopenhag Üniversitesi'ndeki Papyrus Carlsberg Koleksiyonuna ait büyük el yazmalarının olduğu belgelerdi. Koleksiyon; Pathyris'deki bir askeri kampa yerleştirilen Horus adında bir Mısır askerinin özel evrakları ve antik Mısır'dan kalan büyük ölçekli tek kurumsal kütüphane olan Tebtunis tapınağı kütüphanesinden gelen pariüslerden oluşuyor.

Thomas Christiansentek bir papirüs parçasının yazımı için kullanılan mürekkeplerde bile değişiklikler vardı. Bu da aynı yerde üretilen mürekkep bileşiminin bile değişebileceğini düşündürmektedir. Bu durum kullanılabilecek mürekkep haritaları üretmeyi imkansız hale getiriyor.

Thomas Christiansen'e göre; malzemenin bileşimi hakkında ulaşılabilecek ayrıntılı bilgiler; müzelerdeki ve koleksiyonlardaki papirüslerin korunması, ömürlerinin uzatılması ve depolanma yöntemi hakkında doğru kararlar alınmasında yararlı olacak.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar