Mardin'deki Pirre Merdan birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Mardin'deki Pirre Merdan birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan arkeolojik alanın, 1'inci derece sit alanı ilan edilmesini kararlaştırdı

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Artuklu'nun Elmabahçe Mahallesi sınırlarındaki arkeolojik alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilgili ilke kararı doğrultusunda 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Pirre Merdan, bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak, hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilecek.

Alanda, tarımsal alan açılamayacak, toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamayacak ancak mevcut ağaçlardan ürün alınabilecek.

Arkeolojik alandan taş, toprak, kum alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden ocaklarının açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilmeyecek.

Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla yapılacak.


Benzer Haberler & Reklamlar