Kerpiç

Kerpiç nedir?

Kerpiç nedir

Kerpiç, çamuruna saman karıştırılarak kalıba dökülmüş ve güneşte kurutulmuş pişmemiş iri tuğla.

Prehistorik çağlardan beri kullanılan en temel inşaat malzemesidir.

Kerpiç duvar inşaatında yine çamur harcı kullanılır.

Kerpiç duvarları rutubetten korumak üzere belli bir yüksekliğe kadar taş temel atılır, ondan sonra kerpiç duvar örgüsüne geçilir.

Kerpiç duvarı yağmurdan korumak için  de yine dışı ve içi de çamurdan yapılmış sıva ile sıvanır ve kirçle badana yapılır.


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber