Kasım Oyarçin: Dr. Kasım Oyarçin

Kasım Oyarçin: Dr. Kasım Oyarçin kimdir?

Dr. Kasım Oyarçin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri
e-Posta: kasimoyarcin@omu.edu.tr
e-Posta: kasimoyarcin@gmail.com
e-posta(kurumsal):
Telefon: +90 362 312 1919
Kişisel Web: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Kurumsal Web: http://fef.omu.edu.tr/tr/akademik/arkeoloji-bolumu
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 55139 Kurupelit/Samsun
Telefon: +90 362 312 1919 Bölüm Sekreterliği: 5458
Fax: +90 

Öğrenim Bilgisi

Doktora: 2012-2017
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ (DR)
Tez adı: Parion’xxda 2005-2014 yılları arasında ele geçen Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi sikkeleri (MS 3.–7. y.y.)


Yüksek Lisans: 2007-2010
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: 2008 yılı Kelenderis Agora Bazilikası kazısında bulunan Geç Antik Çağ (M.S.3.- M.S.7.) sikkeleri


Lisans: 2003-2007
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nümizmatik


Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 2018
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2015
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar