Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonunda kimler görev alabilecek?

Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonunda kimler görev alabilecek?

Per Bacaları Komisyonu olarak adlandırılan, arkeolog, sanat tarihçisi, mimar ve şehir planlamacılarının da yer alacağı Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonu, Kapadokya’yla ilgili her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma yetkisine sahip olacak.

Peri bacalarıyla ünlü Kapadokya’yı koruyup yatırımcıları için bürokratik süreçleri kısaltacak komisyonun kimlerden oluşacağı belli oldu. Arkeolog, sanat tarihçisi, mimar ve şehir planlamacılarının da yer alacağı komisyon, Kapadokya’yla ilgili her türlü ‘fiziki ve inşai’ uygulamaya yönelik karar alma yetkisine sahip olacak. Kararları da kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı olacak.

Komisyonda görev alacakların özellikleri

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Kapadokya Alan Başkanlığı oluşumuna ilişkin yasa teklifine önergeyle eklenen düzenlemeyle komisyonda görev alacak kişilerin özellikleri şöyle sıralandı: “Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi’nin görevlendireceği bir üye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca görevlendirilecek bir üye. Görüşülecek konuyla ilgili yerin belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye.”

Komisyon üyeleri iki yıl süreyle görev yapacak

Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman ile meslek odalarından gözlemci de çağırılabilecek. Komisyon üyeleri iki yıl süreyle görev yapacak. Kapadokya alanında, kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler komisyon tarafından kullanılacak. Komisyon Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya da yetkili olacak. Komisyon yine, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma yetkisine de sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler de komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Turan Yılmaz - Hürriyet

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar