Kaan İren: Prof. Dr. Kaan İren

Kaan İren: Prof. Dr. Kaan İren kimdir?

Prof.Dr. Kaan İren

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Başkanı

e-Posta: kaaniren@mu.edu.tr
Telefon: +90 252 211 1652 , 211 3129
Web: http://akademik.mu.edu.tr/kaaniren


Öğrenim Bilgileri

Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1990

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim dalı 1993

Doktora: Ruhr-Universität, Bochum 1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Oybak Dönmez.,E., Akyol.,A., Karadağ.,R., Torgan.,E., İren.,K., 2016. Ancient plant remains with special reference to buckthorn, Frangula alnus Mill., pyrenes from Dascyleum, Balıkesir, NW Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae
2-) İren, K. (1993), „Archaische ostgriechische Keramik 1991“. Ausgrabungen in Assos 1991. Asia Minor Studien 10, 37-52. - 1993

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İren.,K., 2012. Dascyleum. The Multicultural Society of a Persian Satrapy Capital 54, 2012, 49-51. Current World of Archaeology
2-) .,., 2012. The Koru Tumulus. Current World of Archaeology
3-) İren.,K., Atay.,Ç., 2012. Bir Satrabın Gölgesinde: Daskyleion. Aktüel Arkeoloji
4-) İren, K. (2009), “Vergilius, Aeneas, Umar ve bir “Corrigendum””, Arkeloji ve Sanat Dergisi 131: 142-144 - 2009
5-) İren, K. (2006), “Ein neuer nordionischer Maler” Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Athen 121: 105-125. - 2006
6-) İren, K. –M. Gürbüzer (2006), „İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2005 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması” Journal of the Cultural Inventory 5: 7-22. - 2006
7-) İren, K. –M. Gürbüzer (2005), „İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması” Journal of the Cultural Inventory 4: 7-31. - 2005
8-) İren, K. (2002), „Die Werkstatt des Londoner Dinos: Eine phokäische Werkstatt?“ Istanbuler Mitteilungen 52, 165-207 - 2002

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İren Kaan, Atalar Büşra, 2017. Daskyleion'da Lydia Mutfağı. Aktüel Arkeoloji
2-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2004), “2003 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17, , 25 - 2004
3-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2003),“2002 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 15, 20 - 2003
4-) İren, K. (2002), “Bir Lydia Amphorası Üzerine”, Anadolu Araştırmaları Dergisi 16, 295-303 - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İren.,K., 2016. Daskyleion 2015 Kazıları. 38. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) İren.,K., Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) İren.,K., Yıldızhan.,H., 2014. Daskyleion 2013 Yılı Kazı Çalışmaları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı
4-) New investigations at Dascyleum. (the 8 ICAANE the 8th International Congress Varşova 2012.) - 2012
5-) A. Büyüksaraç ile birlikte. Investigation at Daskyleion Antique City (Nw Turkey) by Geophysical Methods (SOMA Symposium on Mediterranean Archaeology 1- 3 mart 2012 Floransa). - 2012
6-) İren, K. (2010). A New Discovery in Dascylium: the Persian Destruction Layer, içinde: P. Matthiae et al. [Der.], Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East. 5 May-10 May 2009, Sapienza, Universita die Roma. Wiesbaden: 249-264. - 2010
7-) İren, K. (2009), “On the Ethnic Origin of the Dot Style Pottery in Southern Aeolis”, içinde: H. Öniz (Ed.), SOMA 2008. Proceedings of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Famagusta, North Cyprus, 5-8 March 2008: 81-90. - 2009
8-) İren, K. (2009), “Daskyleion 2007 Yılı Kazıları” içinde: 30. Kazı Sonuçları Toplantısı II: 12-32 - 2009
9-) İren, K. (2009), ”2007 yılı İlk Çağ Kenti İdyma ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması” içinde: 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 255-262. - 2009
10-) İren, K. (2008), “Problems of the Dark Age Pottery from Southern Aeolis” içinde: Brandherm, D. – Trachsel, M. [Der.] A New Dawn for the Dark Age Shifting Paradigms in Mediterranean Iron Age Chronology. International Union for Prehistoric and Protohistoric. 4-9 September 2006. Lisbon: 29-43. - 2008
11-) İren, K. (2007), “2004-2005 yılı İdyma Antik Kenti ve Çevresinde Yüzey Araştırmaları” içinde: 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 399-420. - 2007
12-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2005), “2003 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” içinde: 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bd. 1, 259-270 - 2005
13-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2004), “2002 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması”, içinde: 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bd. 2, 245-252 - 2004
14-) Erkanal-Öktü, A.–Akalın, A.–İren, K.–Lichter, C. (2003), “2001 yılı Kuzey İzmir, Menemen Ovasında Yüzey Araştırması” içinde: 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bd. 1, 301-314. - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İren.,K., 2015. Multicultural Face of Dascyleum. University of Crete
2-) İren.,K., 2015. The Tumuli of Daskyleion: New Reflections on Early Excavations and new Discoveries . Monumental grave mounds and urban necropoleis
3-) İren.,K., 2015. Pers İmparatorluğunda bir eyalet başkenti: Daskyleion. ESKİ İRAN: MEDLER-PERSLER-PARTLAR

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kasar.,Ö., İren.,K., 2016. Daskyleion Buluntusu Tunç Ok Uçları. Kazı Buluntusu Ok Uçları
Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1-) İren.,K., . 2015. “Akurgal, Ekrem” in: The Encyclopedia of Ancient History.. Yayın Evi: Wiley-Blackwell
2-) Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği - 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İren.,K., . 2003. Aiolische Orientalisierende Keramik. Yayın Evi: Ege

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İren.,K., Ünlü.,A., . 2012. “Burning in Geometric Teos” içinde: Stephanephoros de l’économie antique a l’Asie Mineure. Hommages a Raymon Descat. Yayın Evi: Ausonius Editions
2-) İren, K, “Aiolis” içinde: Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine,and Sabine R. Huebner (der.). The Encyclopedia of Ancient History . First Edition; Oxford: Wiley-Blackwell - 2012
3-) İren, K, “Daskyleion” içinde: Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine,and Sabine R. Huebner (der.). The Encyclopedia of Ancient History . First Edition; Oxford: Wiley-Blackwell - 2012
4-) İren, K. (2011), “The First North Ionian Despotes Theron” içinde: K. Duistermaat-I. Regulski (Der.) Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean Peeters Nv: 447-465. - 2011
5-) İren, K. (2004), “İlkçağ boyunca Muğla ili”, içinde: Çınar, A. A. [Der.], Muğla Kitabı. İzmir. 27-46 - 2004

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Iren, K. (2008), "The Necropolis Of Kyme Unveiled: Some Observations On The New Finds", içinde: I. Delemen et al. (der.), Prof. Dr. Haluk Abbasoğluna 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Antalya: Suna-Kiraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü. 613-638. - 2008
2-) İren, K., (2006): “Les Vases « étrangers » d’un Musée de Mysie”, içinde : Günel, S. [Der.], Prof. Dr. Hayat Erkanal’a Armağan Kitabı, Ankara. Homer, 451-457 - 2006

Alanında kitap çevirisi

1-) Noah, S. (1991), Tarih Sümer’de başlar (L‘histoire commence à Sumer). Istanbul. Kabalci - 1993

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Metzger, H. (1993) “İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir kırmızı figür hydria” (Sur l’hydrie attique de Rhodes au musée d’Istanbul), Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 60-61, 9-11 - 1993
2-) Noah, S. (1991), Tarih Sümer’de başlar (L‘histoire commence à Sumer). Istanbul. Kabalci - 1991

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Aktüel Arkeoloji.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. OLBA.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)
2-)
3-)

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Burning in Geometric Teos” içinde: Stephanephoros de l’économie antique a l’Asie Mineure. Hommages a Raymon Descat - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Antandros Nekropolisi'nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları. Konu: Antandros Nekropolisi'nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları. Taylan. 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Arkaik ve Klasik Dönem Phryg , Lydia ve Pers Günlük Kullanım Eşyaları. Konu: Arkaik ve Klasik Dönem Phryg , Lydia ve Pers Günlük Kullanım Eşyaları. Çiçek. 2012
2-) Tez Adı: İdyma'da Hellenistik Dönem Oda Mezarı. Konu: İdyma'da Hellenistik Dönem Oda Mezarı. Mehmet . 2006
3-) Tez Adı: Halikarnassos Yarımadası Şehir Surları. Konu: Halikarnassos Yarımadası Şehir Surları. Levent. 2004

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: DASKYLEİON İLK ÇAĞ KENTİNDEN ELE GEÇEN BİR GRUP TUNÇ OK UCUNUN ARKEOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. DASKYLEİON İLK ÇAĞ KENTİNDEN ELE GEÇEN BİR GRUP TUNÇ OK UCUNUN ARKEOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. 2017-2018

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. Korrespondierender Mitglieder. 2017
2-) Kurum Adı: Deutsches Archäologisches Institut, Athenische Abteilung. Gasteinladung für auslaendische Wissenschaftler.. 2015
3-) - 2010
4-) Kurum Adı: Kamu. Gasteinladung für auslaendische Wissenschaftler.. 2010
5-) - 2006
6-) - 2005
7-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. Aegean Exchange Fellowship. 2005
8-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. A. Onassis Fellowship. 2004

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TUBA - 2004
2-) Kurum Adı: Kamu. Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı. 2004
3-) Kurum Adı: Kamu. Yurtdışı Doktora Bursu. 1994

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Daskyleion İlk Çağ Kenti Arkeolojik Kazıları

Web: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/kaaniren

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar