İyi bir arkeoloğun sahip olması gereken 7 temel beceri

İyi bir arkeoloğun sahip olması gereken 7 temel beceri

Arkeoloji dünyası, birbiri ardına yapılan keşiflerle her geçen gün daha popüler oluyor ve pek çok kişi bu alana merak sarıyor. Her ne kadar Türkiye'de arkeologların büyük sorunları bulunsa da hayallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm zorlukları göze alanların sayısı da hayli fazla. Arkeolog unvanı alabilmek için bu alandaki bir okuldan mezun olmak veya amatörce de olsa bilimsel kazılara katılarak, araştırmalara imza atmak yeterli. Fakat, 'iyi bir arkeolog olmak" için daha fazlası gerekiyor:

Her ne kadar popüler kültür, arkeolog denilince akla önce maddiyatı önemseyen "Indiana Jones" ve "Lara Croft" gibi maceracı hayali tipleri getirmeyi ya da "Arabistanlı Lawrence" (Thomas Edward Lawrence) gibi asıl işi casusluk olan ulusal ve etnik çıkarlar için çalışan karakterleri ön plana çıkatmayı dayatsa da gerçek hayli farklı. Bilimsel anlamda arkeolog olmanın yolu bilimsel idealleri öncellemekten ve çok çalışmak, çok okumak ve çok araştırmaktan geçiyor.

Genel olarak arkeologların; iyi gözlemci, araştırmacı, meraklı, tarihi olaylara ve genel kültür konularına hakim , açık havada ve zorlu koşullarda çalışmakta zorlanmayacak, özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme yeteneğine sahip kimseler olması gerektiği belirtilir. Öte yandan her arkeoloğun başarılı olabilmesi için öncelikle uzmanlık alanındaki çalışmaların kapsamıyla ilgili bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.

Ancak iyi bir arkeolog olmak için bunlar yetmez. Peki "iyi bir arkeolog nasıl olunur" diyorsanız, Arkeolojikhaber farkı ile işte cevabı: Aşağıdaki 7 temel beceriye sahip olmak. 

> Ayrıntıları ilk bakışta görebilme ve ayrıntıların nasıl bir bütünün parçası olabileceğini kavrama yeteneği, analitik düşünme yetisi.

> Jeolojik çağlardan günümüze kronolojiye vakıf ve her çağın ayırt edici özellikler konusunda bilinçli olma ve bu alandaki bilgileri ezoterik varsayımlar ve mitolojik öykülerle test edebilme yeteneği 

> Ölü kültürler ile yaşayan kültürler arasında bağ kurabilme ve temel farkları ayırt edebilme yeteneği

> Sabırlı olma, acele karar vermeme ama çok hızlı düşünerek eyleme geçme anı geldiğinde doğru kararı verebilme yeteneği

> Ya liderlik yeteneklerine ya da iyi bir liderin ihtiyaç duyduğu "2. adam" yeteneklerine sahip olma 

> Yaratıcı hayal gücüne sahip olma ancak hayal ile gerçek arasındaki bağlantıyı kopartmama yeteneği

> Ulaştığı bilgileri, kavradığı konuları sözlü ve yazılı anlatımla kolay izah edebilme yeteneği hatta bu yeteneğini filoloji, sanat ve genel kültür bilgileri ile sürekli güncelleme becerisi

A. Zülfikar Emin - Arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar