Klasik Arkeoloji nedir? Hangi zaman ve coğrafya ile ilgilenir?

Klasik Arkeoloji nedir? Klasik Arkeolojinin konuları nelerdir?

Klasik Arkeoloji; İnsanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren zaman diliminde oluşan kültür ve uygarlıkları inceyen arkeoloji branşıdır. Başlıca konuları paleotik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozayiktir.

Klasik Arkeoloji; daha ziyade Antik Çag diye adlandirilan Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan dönemi içerir. Dar anlamıyla yaklaşık olarak M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 3 yüzyıl arasındaki zaman dilimi ile ilgili olsa da geniş anlamıyla M.Ö. üçüncü binyıla kadar uzanan Girit, Yunan Anakarası ve Anadolu’nun batı ve güney kıyılarını içeren kültürlerin gelişimini inceler.

KLASİK ARKEOLOJİNİN ALANLARI ve  TEMEL KONULARI

EGE UYGARLIKLARI HELLEN UYGARLIĞI ROMA UYGARLIĞI ANADOLU, YUNAN VE ROMA İNANÇLARI VE MİTOLOJİLERİ KLASİK DÖNEM YUNAN SERAMiKLERİ VE BEZEME TEKNİKLERİ KLASİK DÖNEM YUNAN VE ROMA HEYKEL SANATI KLASİK DÖNEM YUNAN VE ROMA MİMARİSİ ANTİK YUNAN HAVZASINDAKİ ANITSAL YAPILARI KLASİK DÖNEM YUNAN TAPINAK MİMARİSİ
 

 


Benzer Haberler & Reklamlar