Holosen: Holosen Çağı

Holosen nedir? Holosen çağı hangi zamandır?

Holosen, Yaklaşık 11. 600 yıl çnce Pleyistosen çağın bitiminin ardından başladığı kabul edilen ve günümüze kadar süren jeolojik çağın adıdır.

Holosen çağı; jeolojik sınıflandırmaya göre  Pleyistosen çağı ile birlikte Kuvarter Dönemi'ni oluşturur.

Holosen, tamamen yeni anlamına gelir, adını Antik Yunanca  (Holos, "tamamen") ve (kainos, "yeni") sözcüklerinden alır, 

Holosen, insan türünün mevcut yerleşik hayata ve yazılı tarihe doğru önemli bir geçiş yaptığı ve dünya çapında kültürel gelişimlerin görüldüğü bir çağ olduğu ve yaşadığımız zamanı tanımladığı için jeolojik devirler arasında önemli bir yer kapsar.

Holosen, tüm yazılı tarihi, teknolojik devrimleri, büyük medeniyetlerin gelişimi ve günümüzde kentsel yaşama genel olarak önemli geçiş de dahil olmak üzere dünya çapında insan türlerinin hızlı çoğalması, büyümesi ve etkilerine karşılık gelmektedir. Modern çağ dünya ve ekosistemleri üzerindeki insan etkisi, yaklaşık senkron litosferik kanıtlar veya daha yakın zamanda insan etkisinin hidrosferik ve atmosferik kanıtları da dahil olmak üzere, canlı türlerinin gelecekteki evrimi için küresel öneme sahip olabilir.


Benzer Haberler & Reklamlar