Hikmet

Hikmet nedir?

1. Hikmet: Varlığı derinden kavrama, her yönüyle anlayıp bilme; olgu ve olayların arka planını, sebep ve gelişimini doğru bir şekilde tesbite yarayan temellendirilmiş bilgi. 

Kur'an kaynaklı bir kelime. Kur'an ı Kerim'de kere geçmektedir. 

2. hikmet: Doğru bilgi, yararlı iş ve erdemli davranış 

3. hikmet: Felsefe

4.  hikmet: En üstün ilimle en yüce şeyleri akletmek (Farabi)

5. hikmet:  Beşerî gücün elverdiği nisbette insanî nefsin kavramları tasavvur etmek, nazarî ve amelî doğruları tasdik etmek suretiyle kemale ermesidir. (İbni Sina)


Benzer Haberler & Reklamlar