Herodot haklı çıktı: İskitler düşmanlarının derisinden sadaklar yapmış!

Herodot haklı çıktı: İskitler düşmanlarının derisinden sadaklar yapmış!

Her ne kadar göçebe yaşadıkları varsayılan İskitlerin dericilik yapması mümkün görülmediğinden bugüne dek yazdıklarına kuşku ile bakılsa da Antik Yunan tarihçisi Herodot, "İskitlerin öldürdükleri düşmanlarının kanını içtiklerini ve bazen ellerindeki kanı silmek için onların kafa derilerini kullandıklarını hatta ölü düşmanlarının derisini sadak gibi deri eşyalar üretmek için kullandıklarını" yazmıştı. Ukrayna'daki kurganlarda yapılan arkeoloji kazılarından çıkan bulgular onu doğrular nitelikte!

Ünlü Bilimsel Makale Dergisi PLOS ONE'da 13 Aralık tarihinde  "Luise Ørsted Brandt, Meaghan Mackie, Marina Daragan, Matthew J. Collins, Margarita Gleba" imzaları ile yayınlanan "Human and animal skin identified by palaeoproteomics in Scythian leather objects from Ukraine" (Ukrayna'daki İskit deri objelerinde paleoproteomik yöntemlerle insan ve hayvan derisi kullanıldığı belirlendi) başlıklı makalede yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın güneyindeki 14 farklı İskit kurganındaki 18 mezardan çıkan 45 deri ve iki kürk parçası paleoproteomik yöntemler kullanılarak incelendi. Diğer eşyalarının yanı sıra giyim, ayakkabı ve sadak için kullanılan deri, göçebe İskitlerin en önemli yaşam malzemeleri arasındaydı. İskitlerin deri üretiminde ağırlıklı olarak koyun, keçi, sığır ve at gibi evcilleştirilmiş türleri kullandıklarını, kürklerin ise tilki, sincap ve kedigiller gibi yabani hayvanlara ait oldukları anlaşıldı. Ancak bazı eşyalarda insan derisi kullanıldığı da ortaya çıktı.

Antik Yunan tarihçisi Herodot, "İskitlerin öldürdükleri düşmanlarının kanını içtiklerini ve bazen ellerindeki kanı silmek için onların kafa derilerini kullandıklarını hatta ölü düşmanlarının derisini sadak gibi deri eşyalar üretmek için kullandıklarını" yazmıştı.

Her ne kadar kuyumculuk sanatındaki hünerleri tartışılmaz seviyede ustalık gösterse, şu ana dek ortaya çıkan arkeolojik bulgulara göre göçebe yaşadıkları varsayılan İskitlerin dericilik yapması mümkün görülmediğinden bugüne dek Heredot'un yazdıklarına kuşku ile bakılsa da  . Ukrayna'daki kurganlarda yapılan arkeoloji kazılarından çıkan bulgular onu doğrular nitelikte!

İSKİTLERİN SADAKLARINDA İNSAN DERİSİ KULLANDIĞI KANITLANDI

Araştırmacılar inceledikleri iki ok sadağında insan derisi tespit ettiler. Sadakların ana gövdesi hayvan derisinden yapılmış olsa da üst kısımlarında insan derisi kullanılmış olması dikkat çekti.

İskitlerin dışında bazı medeniyetlerin de insan derisinden eşyalar yapmalarına nadir de olsa rastlansa da bu ilginç kullanım tarzının savaşçı kültür geleneği olduğu anlaşıloyor. Ancak bunun düşmanı aşağılamak için mi, onları onurlandırmak için kullandıkları konusunda bir ipucu söz konusu değil. Hatta bir olasılığa göre savaşlarda psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla İskitlerin düşmanlarının derilerini kullanmış olması da mümkün ki Heredot'taki anlatım da bu ihtimali destekliyor görünüyor...

Araştırmacılara göre, debbağlıkta insan derisinin kullanılması sembolik veya ritüelistik inançlarla bağlantılı olabilir.

İskit mezarlarına konulan mezar hediyeleri arasında deri eşyalar bulunması, ölen kişiyi onurlandırmak

Züfikar Emin - arkeojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar