İskitler nereden geldi?

İskitler nereden geldi?

Rus antropologlar, nonmetrik karşılaştırmalı kafatası analizleri ile İskitlerin etnik kökeninin Orta Asya kavimlerine kadar uzandığını savundu. Araştırma sonuçları, İskitlerin kökeninin Türklere dayandığına savunan varsayımı kısmen destekler nitelikte ama aynı zamanda İskitler Slavdır diyenleri de haksız çıkartmıyor.

Tunç Çağı'nda Kuzey Karadeniz bölgesinde yaşayan savaşçı kavim İskitlerin etnik kökeni üzerindeki araştırmalar sürüyor.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi antropologları; kafatası havuzu araştırmasından elde ettikleri sonuçlarla İskitlerin kimliği konusundaki tartışmalara katkıda bulundular. Araştırma, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan Tunç Çağı popülasyonlarından elde edilen çeşitli kafatası kemiklerinin nonmetrik açıdan karşılaştırmalı analizine dayanıyor.

Amerikan Fiziksel Antropoloji Dergisi (American Journal of Physical Antropology) dergisinde yayınlanan bilimsel araştırma sonuçlarına göre; İskitlerin gen havuzu, Orta Asya'ya kadar uzanıyor.  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi üyelerinin, genetik ardıllığı değerlendirmek oluşturduğu varsayımına göre, geçtikleri mahallerdeki yerli halkların katılımıyla nüfuslarını artırarak Orta Asya'dan Kuzey Karadeniz bölgesine göçen İskitlerin etnik kökenleri Doğu Avrupa kavimleri ile Orta Asyalı kavimlere dayanıyor.

Amerikan Fiziksel Antropoloji Dergisi'nde yayınlanan makaleye imza atan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Alla Movsesyan; "Günümüzde İskitlerin kökeni konusunda iki temel varsayım söz konusu. Birinci varsayıma göre, Orta Asya'dan Kuzey Karadeniz bölgesine gelen istilacı bir kavim, bölgede yaşayan Hint-Avrupa nüfusu tarafından asimile edilmesiyle oluşan topluluktu. İkinci Varsayıma göre ise, İskitler, M.Ö. 16-12. Yüzyıllar arasında Dinyeper ve Ural Dağları arasındaki bozkır ve  bozkır ormanlarında yaşayan Srubnaya Kültürüne (Ağaç-mezar kültürü) mensup Geç Tunç Çağı kabilelerin etnik-kültürel birlikteliğinden oluşan kavimdi. Bizim elde ettiğimiz sonuçlar her iki varsayımın da kısmen doğru olduğunu gösteriyor. İskit kafatası gen havuzu, Bronz Çağındaki yerel Srubnaya kültürünü oluşturan kavimlerin ve Orta Asya'dan göç eden kavimlerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor. İskitlerin Slavların öncüleri olduğu efsanesi öteden beri kabul görürdü. Ama İskitler Slavlar'ın doğrudan öncüleri olduğu tezi,  arkeolojik, antropolojik, genetik veya dilsel veri tarafından desteklenmiyor" dedi.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde yağılan açıklamaya göre; "Nonmetrik özellikler, insan kafatasının küçük anatomik farklılıklarını yansıtır. Kafatasındaki çeşitli çıkıntıları, sıradışı delikler, kafatası eklem izlerinin düzeni veya düzensizliği kavimlerin farklarını gösterir. Bu karakterize farkla göz önüne alınarak,  gen havuzları oluşturulabilir. Moleküler genetik belirteçler kullanılarak gerçekleştirilen nonmetrik karşılaştırmalı kafatası analizleri, eski kavim araştırmalarında DNA araştırmalarına bir tür alternatif olarak görülebilir. Bu teknik, yabancı antropolojide oldukça yaygındır. DNA araştırmalarına göre de daha ucuzdur." diyen Antropolog Alla Movsesyan, açıklasını şöyle sürdürdü: "Biz bu araştırmada yakın aralıklarla gömülmüş etnik kavimlere ve arkeolojik kültürlere mensup insanların kafataslarını karşılaştırdık" şeklinde konuştu. 

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar