Halil Tekin: Doç. Dr. Halil Tekin

Halil Tekin: Doç. Dr. Halil Tekin kimdir?

Doç. Dr. Halil Tekin

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi.

İletişim Bilgileri

e-Posta: htekin@hacettepe.edu.tr
e-Posta: 

Telefon: +90 
312 297 8250
Kişisel Web: http://www.arkeo.hacettepe.edu.tr/tekin.html
Kurumsal Web: http://www.arkeo.hacettepe.edu.tr/tanitim.html
Adres: 
Telefon: +90 
Fax: +90 

Öğrenim Bilgileri

Doktora: 1991-1998
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı.
Doktora Tezi: Oylum Höyük Buluntuları Işığı Altında MÖ III. Binyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Madeni Eserleri. (Danışman Prof. Dr. Engin ÖZGEN)

Yüksek Lisans: 1988-1991
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı.
Yüksek Lisans Tezi: Baz Koleksiyonu Madeni Eserleri (Danışman Prof. Dr. Engin ÖZGEN)

Lisans: 1983-1987
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı.
Bitirme Tezi: Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Vazo Formlu Kaplar (Danışman Prof. Dr. Kutlu EMRE)

 

Akademik Görevler
1992 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Araştırma Görevlisi.
1998 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Yardımcı Doçent.
2001-2003 Kültür Bakanlığı, Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği.
2010- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doçent.

Yurtdışı Burslar ve Akademik çalışmalar
1995 Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın, Fransa’nın çeşitli şehirlerini kapsayan Metal Restorasyonu ve Konservasyonu üzerine araştırma bursu.
1997 Alman Arkeoloji Enstitüsü aracılığıyla Almanya’nın Heidelberg Üniversitesi’nde Eski Önasya Metalürjisi üzerine çalışma.
2015 İtalya’nın başkenti Roma’da, “La Sapienza” Universita di Roma’da 6 aylık misafir öğretim üyeliği.

Alan Projeleri
1985-1987 Kayseri Kültepe (Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ başkanlığında)
1987-1990 Niğde Köşkhöyük (Prof. Dr. Uğur SİLİSTRELİ başkanlığında)
1992 İzmir Limantepe (Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında)
1989-1998 Kilis Oylum Höyük (Prof. Dr. Engin ÖZGEN başkanlığında)
2009-2012 Diyarbakır Karavelyan (Bilimsel Sorumluluğunda)
2001-2013 Diyarbakır Hakemi Use (Bilimsel Sorumluluğunda)
2013-2014 Kahramanmaraş/Domuztepe (Müze başkanlığında, bilimsel sorumlu)
2015- Kahramanmaraş/Domuztepe. (Başkan-Bakanlar Kurulu Kararlı kazı)


Ekip Üyesi Olarak Katıldığı Yüzey Araştırmaları:

1987 Kayseri Civarı Hitit Barajları Yüzey Araştırması (Prof. Dr. Kutlu EMRE başkanlığında)
1989 Kahramanmaraş-Malatya Höyük Yüzey Araştırması (Prof. Dr. Paul RAYMAYKERS başkanlığında)
2007-2009 Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Yüzey Araştırması.(Kendi Başkanlığında)

Yayınlar

Kitaplar

Tekin, H. 2015 Eski Anadolu Madenciliği, Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Başlangıcından Demir Çağı’na Kadar, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara.
Tekin, H. 2017 Tarihöncesinde Mezopotamya, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara.
Tekin, H. 2018 Madeni Eser Tipolojisi, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara
Tekin, H. (baskıda) Tarihöncesinde Türkiye’de Neler Oldu? Türkiye’nin İlk Köyleri, İlk Köylüleri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Uluslararası Kitap İçinde Bölüm

Tekin, H. 2007 “Hakemi Use: Güneydoğu Anadolu’da Yeni Bir Geç Neolitik Merkez.” M. Özdoğan ve N. Başgelen (eds) Türkiye’de Neolitik Dönem, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Yeni Kazılar-Yeni Bulgular, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 47-65
Tekin, H. 2011 “Hakemi Use: A Newly Discovered Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia.” M. Özdoğan, N. Başgelen and P. Kunhiholm (eds) The Neolithic in Turkey, new Excavations and New Research. Archaeology and Art Publications. İstanbul, 151-172.
Tekin, H. 2013 "The contribution of Hakemi Use to the prehistory of Upper Mesopotamia" In O.P.Niewenhuyse, J. Rogasch, R. Bernbeck and P.M.M. Akkermnas (eds) Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. Turnhot. Brepols (PALMA series), 493-502.
Tekin, H. 2017 "The Late Neolithic Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley".I. Mateiciucova, O. Nieuwenhuyse and W. Cruells (eds) Painting Pots-Painting People, Investigating Decorated Ceramic from the Late Neolithic Near East. Oxford. Oxbowbooks,107-114.

 

Ulusal Kitap İçinde Bölüm

Tekin, H. 1995 “Baz Koleksiyonu Fibulaları.” A. Erkanal ve diğerleri (eds) Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler, İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı (Arkeoloji ve Sanat Yayınları, armağan Kitapları Serisi 3). İstanbul,
Tekin, H. 2004 “Hakemi Use 2001 Yılı Kazısı İlk Sonuçları.” N. Tuna, J. Greenhalg ve J.Velibeyoğlu. (eds). Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM, Ankara, 425-449.
Tekin, H. 2006 “Hakemi Use Kazısında Ele Geçen Kilden Bir Hassuna Figürini.” A. Erkanal et al. (eds) Kültürlerin Yansıması, Hayat Erkanal’a Armağan. İstanbul, 717-722.
Tekin, H. 2011 “Hakemi Use 2002 Yılı Kazısı İlk Sonuçları/ Preliminary Results of the 2002 Excavations at Hakemi Use” N. Tuna ve O. Doonan (eds) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları/Salvage Project of the Arcaheological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002 volum/cilt II. ODTÜ, TAÇDAM, Ankara, 571-621.
Tekin, H. 2013 “Hakemi Use Kazıları.” Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları, 2004-2008 Çalışmaları. (ed) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: T. C. Kültür ve Turzim Bakanlığı, 103-134.
Tekin, H. 2014 “Karavelyan’dan Bir Halaf Mezarı.” A. Engin, B. Helwing ve B. Uysal (eds) Armizzi, Engin Özgen’e Armağan, Ankara, Asitan Yayıncılık, 247, 252.
Tekin, H. 2017 “Hakemi Use’den Bir Pintadera”, S. Özkan, H. Hüryılmaz ve A. Türker (Eds.) Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde, Aliye Öztan’a Armağan, Ege Üniversitesi Yayınları, 231-238.
Tekin, H. (2017) "Köşkhöyük Kazılarında Bulunan Bir Grup "Sayaç" (Jeton/Token) Hakkında Değerlendirme". A. Öztan (ed.) Prof. Dr. Uğur Silistreli Anı Kitabı. Ankara.
Tekin, H. (2017) “Hakemi Use: Yukarı Dicle Vadisi’nde Bir Geç Assur Köy Yerleşimi”, K. Köroğlu (ed.) Anadolu’daki Assurlular
Tekin, H. (baskıda) "Köşkhöyük Kazılarında Bulunan Bir Grup "Sayaç" (Jeton/Token) Hakkında Değerlendirme". A. Öztan (ed.) Prof. Dr. Uğur Silistreli Anı Kitabı. Ankara.

 

Ansiklopedi Maddesi

Tekin, H. (baskıda) “Domuztepe Höyüğü”, Kahramanmaraş Ansiklopedisi, Cilt III.

Makaleler

AHCI/SCI İndekslerinde Taranan Dergilerde Makaleler

Tekin, H. 2007 “New Discoveries Concerning the Relationship between the Upper Tigris-Region and Syro-Cilicia in the Late Neolithic.” Anatolian Studies 57, 161-169. Tekin, H. 2015 “Yukarı Mezopotamya’nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf, Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar, Bölüm 1: Hassuna ve Samarra” OLBA XXIII: 1-57.
Tekin, H. 2017 “The State of Domuztepe Late Neolithic Pottery in the Turkish Eastern Mediterranean” Orgini XXXVIII, 29-38.
Itahashi, Y., Erdal, Y. S., Tekin, H., Chikaraishi, Y., Ohkouchi, N., Minoru ve Yoneda, M. (baskıda) “Change of dietary habits of farmer from hunter, in the Upper Tigris valley, elucidated by amino acid δ15N analysis”, American Journal of Physical Anthropology.

AHCI/SCI İndekslerinde Taranan Dergilerde Haber

Tekin, H. 2011 "Karavelyan Kazılarından İnsan ve Yapı betimli Bir Halaf Kabının Tanıtımı." TÜBA-AR 14, 309-312.

Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Makaleler

Tekin, H. 2004 “Yukarı Dicle Vadisi’nde Bir Hassuna/Samarra Yerleşimi: Hakemi Use.” Anadolu/Anatolia, Ek Dizi no.1, (I.-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu), 263-273.
Tekin, H. 2005 “Yeni Buluntuların Işığı Altında Anadolu’da Hassuna ve Samarra Seramiğinin Yayılımı Üzerine Bir Gözlem.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi vol.22, Sayı 1, 183-202.
Tekin, H. 2006 “Yatay Oluk Bezekli Bir Seramik Grubunun Ele Geçtiği Yeni Bir Merkez: Hakemi Use.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi vol. 23, Sayı 1, 151-172.
Tekin, H. 2009 "Hakemi Use 2008Yılı Kazılarında Keşfedilen Geç Assur Mezarları. “Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 26/1, 193-211.
Tekin, H. 2018 “Halaf: Mezopotamya’nın “Gizemli” Neolitik Seramiği/ X?l?f: Mesopotamiyanın “sirli” neolit dövrü keramikası” Azarbayjan Arcahaeology 21/1, 55-69.
Özgen, E., H. Tekin ve B. Helwing, 1997 “Vorläufiger Bericht über die auf dem Oylum Höyük.” Istanbuler Mitteilungen, vol.47, 39-90.

Hakemli Dergilerde Makaleler:

Tekin, H. 2005 “Hakemi Use: a new discovery regarding the northern distribution of Hassuna/Samarra pottery in the Near East.” Antiquity vol. 79. nr.303. (http//antiquity.ac.uk/ProjGal/tekin/index.html).
Tekin, H. 2015 “Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde Terminoloji ve Kronoloji Sorunları.” APAD I: 89-112.
Tekin, H. 2016 “Domuztepe 2014 Kazılarının İlk Sonuçları” Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi-APAD 2, 57-81.
Tekin, H. 2018 “Yukarı Mezopotamya’nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf, Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar, Bölüm 2: Halaf”, Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi (APAD) 4, 81-100.

Hakemsiz Dergilerde Makaleler

Tekin, H. 2004 “Anadolu’da Seramik Kullanımının Başlangıcına Dair Yeni Bir Keşif: Hakemi Use.” İDOL (Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi) 22, 12-15.
Tekin, H. 2004 “Hakemi Use Kazıları” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı 19, 23-24.
Tekin, H. 2005 “Hakemi Use Kazıları-2002” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı 19, 23-24.
Tekin, H. 2006 “Hakemi Use Kazıları-2005.” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı 21, 17.
Tekin, H. 2007 “Hakemi Use Kazıları-2006.” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 23: 23.
Tekin, H. 2010 "Mezopotamya'nın İlk Boyalı Seramik Kültürü: Hassuna ve Samarra." Popüler Bilim, Nisan 2010, Sayı 194, 51-53.
Tekin H. 2010 "Ilısu Projesi Hakemi Use ve Karavelyan Kazıları." Aktüel Arkeoloji, Özel Sayı, Arkeoloji ve Barajlar, Eylül 2010, 77-83.
Tekin, H. 2012 "Karavelyan, Diyarbakır'da Bir Halaf Yerleşimi." Aktüel Arkeoloji (sayı 26), 42-44.
Tekin, H. 2017 “Domuztepe”, Aktüel Arkeoloji sayı 60, 44-47.
Tekin, H. 2017 “Domuztepe’de Hayat Ağacı Bezekli Kaplar”, Aktüel Arkeoloji sayı 60, 48-49.
Tekin, H. 2018 “Domuztepe Höyüğü: Doğu Akdeniz’de Bir Geç Neolitik Yerleşimi” Aktüel Arkeoloji sayı 66, 36-38.

Bildiriler
Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Bildiriler

Tekin, H. 2009 “Hakemi Use:a new discovered site from Hassuna/Samarra Period in Southeastern Anatolia.” 5th International Congress on the Archaeology of the Near East (5th ICAANE), vol.1, Madrid, 271-283.
Tekin, H. 2009 “Late Neolithic Ceramic Traditions in Southeastern Anatolia: New Insights from Hakemi Use.” 5th International Congress on the Archaeology of the Near East (5th ICAANE), vol.3, Madrid, 253-267.
Tekin, H. 2010 “New discoveries on a Hassuna/Samarran site on the Upper Tigris region: Hakemi Use.” Proceeding of the 6th International Congress on the Archaeology of the NearEast. May, 5th-10th 2008, Universita di Roma, (eds) P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro and N. Marchetti, Wiesbaden, 685-696.
Itachi, Y,Tekin, H. , Y. S. Erdal, M. Özbaşaran, H. Hongo, Y. Miyake, A. Tsuneki ve M. Yoneda (baskıda) “Refinement of the nitrogen isotopic analyses of mammal herbivores in Anatolia and Levant by collagen and animo acids”, 13th ICAZ International Conference, 2nd- 7th September 2018, Middle East Technical University, Ankara.

Tam Metni Yayınlanmış Ulusal Bildiriler

Tekin, H. 2003 “Hakemi Use 2001 Kazısı.” 24. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 59-70.
Tekin, H. 2004 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2002 Yılı Kazıları.” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 273-278.
Tekin, H. 2006 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2004.” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara, 289-296.
Tekin, H. 2007 “Hakemi Use 2005 kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1.cilt, Ankara, 357-374.
Tekin, H. 2008 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2006 Yılı Kazıları.” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara, 357-374.
Tekin, H. 2009 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2007 Kazıları.” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 411-422.
Tekin, H. 2009 “Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Yüzey Araştırması, 2007.” 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 279-288.
Tekin, H. 2010 "Hakemi Use 2008 Yılı Kazıları." 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 35-50.
Tekin, H. 2011 "Diyarbakır'da Bir Hassuna/Samarra Yerleşimi: Hakemi Use 2009 Yılı Kazıları." 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 364-373.
Tekin, H. 2011 "Diyarbakır'da Bir Halaf Yerleşimi: Karavelyan (Hınçıka) 2009 Yılı Kazıları.32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 350-363.
Tekin, H. 2017 “Domuztepe: Türkiye Doğu Akdeniz’inde Bir Mezopotamya Geç Neolitik Yerleşimi” 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 179-190.
Tekin, H. 2017 “Geç Neolitik Dönemde (MÖ 7.000-5.000) Diyarbakır”, Uluslararası Diyabakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2017, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 89-101.
Tekin, H. (baskıda) “Domuztepe Höyüğü: Kahramanmaraş’ta Bir Geç Neolitik Dönem (MÖ 7.000-5.000) Köye Yerleşimi” Antikçağda Maraş Uluslararası Sempozyum, 19 Kasım 2017, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Tekin, H. (baskıda) “Domuztepe 2017 Kazılarının İlk Ön Raporu”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu.
Özgen, E., H. Tekin ve K. Ensert 1994. “Oylum Höyük 1991 ve 1993 Kazı Çalışmaları.” XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara, 95-106.
Özgen, E., H. Tekin ve K. Ensert, 1996. “Oylum Höyük 1994.” XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara, 183-188.
Özgen, E., H. Tekin ve B. Helwing, 1997 “Oylum Höyük 1995 Kazıları.” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara, 189-200.


.

Alana Toplumsal Katkılar
Editörlükler

Erkanal, A., H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, N. Çınardalı, S. Günel, H. Tekin, B. Uysal ve D. Yalçıklı (eds.). 1995. In Memoriam İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerinde İncelemeler, Studies for Ancient Near Eastern Cultures. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Erkanal Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). 2006. Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

Sözlü Sunumlar

Uluslararası Sözlü Sunumlar:

Tekin, H. 2006 “Hakemi Use: A New Discovered Site from Hassuna/Samarra Period in Southeastern Anatolia” 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 03.-08.04.2006 Universidad Autonoma de Madrid. Spain.
Tekin, H. 2006 “Late Neolithic Pottery Traditions in Southeastern Anatolia and Its Environments.” 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 03.-08.04.2006 Universidad Autonoma de Madrid. Spain.
Tekin, H. 2008 “New discoveries on a Hassuna/Samarran site on the Upper Tigris region: Hakemi Use.” 6th International Congress on the Archaeology of the Near East. 2008. La Sapienza Universita, Roma. Italy.
Tekin, H. 2009 "The contribution of Hakemi Use to the prehistory of Upper Mesopotamia" Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. March 26-28, 2009. Leiden, The Leiden University, The Netherlands.
Tekin,H. 2010 "Karavelyan: a new Halafian site in south-eastern Anatolia" 14th Symposium of the Mediterranean Archaeology, 23-25 April, 2010, Taras Schevchenko National University of Kiev, Kiev, Ukraine (video-conference).
Tekin, H. 2011 "Karavelyan: New discoveries on a Halafian site on the Upper Tigris region, south-eastern Turkey, 15th Symposium of the Mediterranean Archaeology, 03-05 March 2011, Catania University, Sicily, Italy.
Tekin, H. 2011 "The Late Neolithic Burial Customs from the Excavations at Hakemi Use and Karavelyan" Burial Customs in Prehistoric West Asia, 16 Decembre 2011, Tsukuba University, Tsubuka, Japan.
Tekin, H. 2012 "Late Neolithic Painted Pottery Traditions on the Upper Tigris Valley"Painting Pots-Painting People. Invesitigating Decorated Ceramic from the Late Neolithic Near East, 27-30 January 2012, Brno-Rejviz, Masaryk University (Brno), Czech Republic.
Tekin, H. 2013 "Pottery Neolithic of Turkish Eastern Mediterranean." 17th Symposium on Mediterranean Archaeology 25-27 April 2013, Russian Academy of Sciences, Moscow.
Tekin, H. 2016 “The Life Style of Hakemi Use in the Late Neolithic”, From Bone to Diet: Interpreting the Dietary Habits of Past People, 16-17 March 2016, Hacettepe University, Ankara.

Ulusal Sözlü Sunumlar

Tekin, H. 2002 “Hakemi Use 2001 Kazısı”, 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 27-31 Mayıs 2002, Milli Kütüphane, Ankara.
Tekin, H. 2002 “Hakemi Use”, Neolitik-Geç Assur Dönemleri Arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Çanak-Çömlek Geleneği (Yuvarlak Masa Toplantısı), 16-18 Eylül 2002, Mesudiye Medresesi, Diyarbakır.
Tekin, H. 2003 “Yukarı Dicle Vadisi’nde Bir Hassuna/Samarra Merkezi: Hakemi Use”, II. Arkeoloji Sempozyumu, 28-30 Nisan 2003, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
Tekin, H. 2003 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2002 Kazıları”, 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-31 Mayıs 2003, Ankara.
Tekin, H. 2005 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2004”, 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs-03 Haziran 2005, Antalya.
Tekin, H. 2006 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2005 Kazıları”, 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-02 Haziran 2006, Çanakkale.
Tekin, H. 2007 “Anadolu’da Seramik Kullanımının Başlangıcına Dair Yeni Bir Keşif: Hakemi Use”, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 10.Yıl Etkinlikleri Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, 24-25 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tekin, H. 2007 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2006 Kazıları”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-01 Haziran 2007, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Tekin, H. 2008 “Hakemi Use (Diyarbakır) 2007 Kazıları”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
Tekin, H. 2008 “Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Yüzey Araştırması, 2007”, Uluslararası 30. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
Tekin, H. 2009 "Hakemi Use (Diyarbakır) 2008 Kazıları", 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Tekin, H. 2010 "Diyarbakır'da Bir Hassuna/Samarra Yerleşimi: Hakemi Use 2009 Yılı Kazıları", 32. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
Tekin, H. 2010 "Diyarbakır'da Yeni Bir Halaf Yerleşimi: Karavelyan 2009 Yılı Kazıları", 32. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
Tekin, H. 2010 "Ilısu Projesi, Seramikli Neolitik Yerleşimleri Yüzey Araştırması", 32. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
Tekin, H. 2011 "Diyarbakır'da Bir Hassuna/Samarra Yerleşimi: Hakemi Use 2010", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Tekin, H. 2011 "Diyarbakır'da Bir Erken Halaf Yerleşimi: Karavelyan 2010", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Tekin, H. 2011 "Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Kazıları", 1. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Artuklu Üniversitesi, Mardin.
Tekin, H. 2012 "Yukarı Dicle Vadisinde Bir Hassuna/Samarra Yerleşiminde Yeni Keşifler: Hakemi Use 2011", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Hitit Üniversitesi, Çorum.
Tekin, H. 2012 "Yukarı Dicle Vadisinde Bir Erken Halaf Yerleşiminde Yeni Keşifler: Karavelyan 2011", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Hitit Üniversitesi, Çorum.
Tekin, H. 2013 "Hakemi Use'de Son kazı Sezonu: Genel Değerlendirme", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
Tekin, H. 2013 "Karavelyan'da Son Kazı Sezonu: Genel Değerlendirme", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
Tekin, H. 2013 "Ilısu Projesi Seramikli Neolitik Üzerine Genel Değerlendirme", II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi.
Tekin, H. 2014 “Mezopotamya Seramikli Neolitiğinde (Hassuna, Samarra, Halaf) Terminoloji ve Kronoloji Sorunları”, Anadolu Prehistoryasında Kronoloji-Terminoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı, 17-19 Mart 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Tekin, H. 2014 “Domuztepe’de (Kahramanmaraş) Yeni Kazılar”, 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2-6 Haziran 2014, Zeugma Müzesi, Gaziantep.
Tekin, H. 2015 “Kahramanmaraş’ta Bir Mezopotamya Geç Neolitik Yerleşimi: Domuztepe 2014”, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Tekin, H. 2016 “Mezopotamya Arkeolojisinde Kalkolitik Terimi ve Yarattığı Sorunlar Üzerine bazı Düşünceler”, Öncülü ve Ardılı ile Neolitiği Anlamak Sempozyumu, 4-5 Mart 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Tekin, H. 2016 “Domuztepe: Türkiye Doğu Akdenizinde Bir Mezopotamya Geç Neolitik Yerleşimi”, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Tekin, H. 2016 “Geç Neolitik Dönemde (MÖ 7.000-5.000) Diyarbakır”, 1. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 3-5 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
Tekin, H. 2017 "Domuztepe 2016 Kazılarının İlk Ön Raporu" 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Tekin, H. 2017 “Domuztepe 2017 Kazılarının İlk Ön Raporu”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 07-11 Mayıs 2018, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Tekin, H. . 2018a “Domuztepe 2017 Kazılarının İlk Ön Raporu”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 07-11 Mayıs 2018, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Tekin, H. 2018b “Türkiye Doğu Akdenizinin Geç Neolitiğinde Domuztepe’nin Konumu”, 23. Mersin Arkeoloji Günleri, 05-07 Ekim 2018, İçel Sanat Kulübü, Mersin. Tekin, H. 2018c “Mezopotamya’nın Geç Prehistoryasında Öykücü Anlatım”, III. Anadolu ve Çevresi prehistorik Araştırmaları Çalıştayı, 06-08 Aralık 2018, Hacı Bayram veli Üniversitesi, Ankara.

Konferanslar

Uluslararası Konferanslar

Tekin, H. 2011 "The Pottery Neolithic Excavations of the Ilısu project: Hakemi Use and Karavelyan" The Ancient Orient Museum,18 Decembre 2011, Tokyo, Japan.
Tekin, H. 2015 “The Neolithisation of South-eastern Anatolia”, 05 June 2015, Universita di Roma, Italia.

Ulusal Konferanslar

Tekin, H. 2005 “Hakemi Use: Güneydoğu Anadolu’da Yeni Bir Geç Neolitik Merkez”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü. Tekin, H. 2008 "Hakemi Use Verilerinin Işığı Altında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neolitikleşme", Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllık Konferansları, 13 Kasım 2008, Ankara.
Tekin, H. 2013 "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Çanak-Çömlekli Neolitiği", Orta Doğu Üniversitesi Mezunlar Derneği, Vişnelik, Ankara.
Tekin, H. 2014 “Yukarı Mezopotamya’nın Geç Neolitik Dönemi”, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 29 Nisan 2014, Kocaeli.
Tekin, H. 2016 “Domuztepe kazıları ve Türkiye Doğu Akdenizi Prehistoryasına Katkıları”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllık Konferansları, 10 Mart 2016, Ankara.
Tekin, H. 2018 “Mezopotamya’nın Tarihöncesi Arkeolojisine 21. Yüzyıldan Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzeffer Göker Salonu, 22 Mart 2018, Ankara.

Poster Sunumları
•Tekin, H. 2006 “New Discoveries on the Relationship between the Upper Tigris-Region and Syria-Cilicia.” Transanatolia: Bridging the Gap between East and West in the Archaeology of Ancient Anatolia. 31th March-1st April 2006, British Museum, London. England.
•Kavak, O., Connan, J. Tekin, H. Imbus, K., Zumberge, J. 2011 " Bituminous mixtures of Hakemi Use (SE Turkey) from the Hassuna/Samarra Period (ca. 6100-5900): origine of bitumen." The 25th International Meeting on Organic Geochemsitry, Interlaken, Switzerland, 13-23 Septembre 2011.

Verdiği Lisans Dersleri

ARK 109 Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Anadolu Arkeolojisi
ARK 116 Kazı Metotları
ARK 301 Urartu Arkeolojisi
ARK 309 Pers Sanatı
ARK 326 Anadolu Madenciliğinin Gelişimi
ARK 337 Geç Assur Arkeolojisi
ARK 414 Suriye-Filistin Arkeolojisi

Verdiği Lisansüstü Dersleri

Yüksek Lisans
ARK 618 Önasya Tasvir Sanatı
ARK 625 Kuramsal Arkeoloji

Doktora
ARK 718 Sosyal Arkeoloji
ARK 721 Önasya’da Kamusal Yapılar ve Gelişimi

Tamamlanan Doktora Tezi

Bayram Aghalari: Epi-Paleolitik’ten Tunç Çağı Sonuna Kadar Anadolu-İran İlişkileri.

Devam Eden Doktora Tezi

Haydar Uğur Dağ: Gredimse Kazılarının Yakın Doğu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

Aynur Talaakar: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Ankara Çevresindeki Kazılarda Ele Geçen MÖ 3. Binyıl Ağırşak ve Ağırlıkları.

Şeyma Çiftçi: Çanak-Çömlek Öncesi neolitik dönemde Güney Levant Bölgesinin Taştan İnsan Figürinleri.

Devam Eden Yüksek Lisans Tezi

Muhammed Dolmuş: Geç Neolitik Dönemde Orta Mezopotamya’nın Boyalı Çanak-Çömlek Geleneği.

Elif Yeşilgül: Güney Levant Bölgesinin Çanak-Çömlek Öncesi Neolitik B Dönemi Mimarisi. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar