Halikarnassos

Halikarnassos neresidir?

Halikarnassos: Bodrum.

Güneybatı Anadolu’da Karya bölgesinde yer alan antikkent.

Yerli halkını Karyalılar ve Leleglerin oluşturduğu kent MÖ 9. yüzyılda Peloponnesos’daki Troizen’den gelen Dor kökenli göçmenlerin yerleşimine sahne oldu.

Yerli halkı iç kısımlardaki yüksek yerlere çekilmek zorunda bırakan göçmenler zamanla yerli halkla kaynaşıp homojen bir nüfus oluşturdular. Bu karışımın en güzel örneğini Yunan kökenli bir ad taşıyan Herodotos ile tipik bir Karyalı adı taşıyan babası Lykes’in adlarında görebilmek olanaklıdır.

MÖ 5. yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği üyesi oldu.

MÖ 395 yılında Persler Karya’yı başlı başına bir satraplık haline getirdiklerinde bölgenin yönetimine Mylasa’lı bir aileyi getirdiler. Bu aileden kraliçe Artemisia Yunanistan seferi sırasında Kserkses’e gemileri ile destek vermişti.

Mausolos’un yönetimi sırasında (MÖ 377-353) satraplığın merkezi Mylasa’dan Halikarnassos’a taşındı.

Yarımadadaki altı Leleg köyünden yerleşimcilerin kente yerleştirilmesiyle Halikarnassos’un Karya özelliği belirginleştirildi.

Kent Büyük İskender’e direnen az sayıda yerleşimden biri oldu (MÖ 334). İskender kenti yağmaladı ve idaresini Ada’ya bıraktı.

İskender’in ölümünden sonra kent MÖ 190’a kadar Ptolemaiosların egemenliğinde kaldı, daha sonra özgür kaldı. MÖ 129’da Roma’nın Asya eyaleti sınırları içine alınan kent MÖ 1. yüzyılda korsanlar yüzünden oldukça yoksullaştıysa da imparator Augustus döneminde yeniden gelişti.

Kent Dorların kurduğu Altı Kent Birliği’ne (heksapolis) üye idi.

Herodotos’a göre Halikarnassoslu Agasikles’in Apollon onuruna yapılan yarışmalarda kazandığı üç ayağı adet olduğu üzere tapınakta bırakmayıp evine götürmesi üzerine diğer kentler Halikarnassos’u birlikten çıkardı.

Herodotos ve Artemisia dışında kentin yetiştirdiği ünlü bir başka isim tarihçi Dionysios’tur.

Antik çağın Yedi Harikasından biri olan Mausoleion bu kentte yer alıyordu.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar