Karya / Karia

Karya / Karia neresidir?

Karya / Karia: Anadolu’nun güneybatısında bölge.

Kuzeyde Ionia, doğuda Frigya, güneyde Likya ve batıda Ege Denizi ile çevrilidir.

 Muğla ve Aydın illerinin büyük bölümünü içine alır. Karya dilini konuşan yerel halk Troia Savaşı’nda Troia’lıların yanında yer almıştır.

MÖ 2. binin ortalarında bölgede Girit ve Miken etkisi vardı.

MÖ 1000’den sonra Dor göçmenler Karya’ya yerleşti. Bölge kentleri MÖ 7.-6. yüzyıllarda Lidya ile dostane ilişkiler yürüttüler.

MÖ 545’de Pers egemenliğine giren Karya bölgesi Lidya satraplığına bağlandı.

Zeytin, bal ve incir bölgenin karakteristik ürünleridir.

Karya’da üretilen zeytinyağı Atina ve Mısır’a ihraç edilen tanınmış bir üründü.


Benzer Haberler & Reklamlar