Fukuipteryx prima: 120 milyon yıl önce kuyruk sallayabilen bir kuş fosili

Fukuipteryx prima: 120 milyon yıl önce kuyruk sallayabilen bir kuş fosili

Japonya’da bulunan ve Erken Kretase dönemine ait olduğunu tahmin edilen, fosilin yaklaşık olarak 100 ila 146 milyon yıl önce yaşamış bir kuş türü kabul edilen Fukuipteryx prima ait olduğunu keşfedildi.

Takuya Imai ile Fukui Prefectural Üniversitesi’ne mensup biliminsanlarının tespitine göre Fukuipteryx prima olarak adlandırılan canlının güvercin büyüklüğünde olduğu belirtildi. 120 milyon yıllık fosil, 2013 yılında Japonya’daki Kitadani Dinozor Madeni’nde keşfedildi. Fosil bulunduğunda hangi yaratığa ait olduğu bilinmiyordu ama içinde yer aldığı yekpare kaya kırıldıktan sonra farklı bir türe ait olduğu anlaşıldı.

Fosliin bütün halde bulunması, onun şekli ve özellikleri hakkkında ayrıntılı bilgi vermesini sağladı.

Fukui Vilayet Üniversitesi’nden Paleontolog Takuya Imai ve meslektaşlarının imzası ile Communications Biology dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; daha önce Almaya'da bulunan Genç Jura döneminde yaşamış Archaeopteryx, kuşumsu özellikler taşıyan en eski canlıydı. Günümüz kuşlarının taşıdığı özellikler, Kretase evresinde görülebiliyor.. Kretase dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski kuş fosili olan buluntu, Çin’in kuzeydoğusundan elde edilmişti. Ancak bu kuşlar, modern kuşların temel  özelliğinden yoksundular. Bu özellik, kuyruk tüylerinin desteklenmesi için omurganın ucunda bulunan üçgen biçimindeki yapının işlevselliğiydi.

Pygostyle yani kuyruk omurları  sayesine kuyruk sallayabilme kabitine sahipti. Fukuipteryx prima'nın pek çok özellikleriyle  Archaeopteryx benzeştiği ama kuş özelliklerinin ağır bastığı belirtiliyor. Fukuipteryx’i ilk kuş türlerinin evrimini kavrarama açısından özel öneme sahip olduğuna dikkat çekliyor.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar