Fransa'daki Neandertallerin yamyamlık sebebi gıda yetersizliği olabilir

Fransa'daki Neandertallerin yamyamlık sebebi gıda yetersizliği olabilir

Bu hafta Avrupa'da yaşayan Neandertallerle ilgili iki önemli tespit yapıldı. Polonya’nın Silezya bölgesinde Neandertallere ait çakmaktaşı atölyesi keşfedilirken, Fransa’daki Rhône vadisindeki mağarada keşfedilen Neandertallere ait izlerin incelemesine dair sonuçlar, Neandertallerin en azından bu bölgede yiyecek temini için yamyamlık yaptığına yorumlandı.

Journal of Archaeological Science'da (Arkeolojik Bilimler Dergisi) yayınlanan "Fransa'nın Ardèche kenti bulgularına göre son buzunl çağında iklim değişikliğinin ekosistemler ve Neandertallerin Davranış Davranışları Üzerine Etkisi, (Impact of the last interglacial climate change on ecosystems and Neanderthals behavior at Baume Moula-Guercy, Ardèche, Franc) adlı makaleye göre; 1990’larda, Güney Fransa’daki Rhône vadisindeki mağarada keşfedilen Neandertallere ait 6 (iki yetişkin, iki ergen ve iki çocuk) iskelet kalıntısındaki yamyamlık izlerinin nedeni, yiyecek bulmada yaşanan sıkıntılar ve açlıktn ölmeme çabalarına yorumlandı.

Daha önce Hırvatistan, İspanya ve Belçika’daki arkeolojik alanlarda bulunan kalıntılardan da Neandertallerin yamyamlık yaptığı biliniyor; kemiklerlerdeki taş aletler tarafından yapılmış kesik izleri, bireylerin tamamen parçalanması ve Neandertal diş izleri yamyamlığa yorumlanıyordu.

Bilim adamları yıllardır yaptıkları incelemelerde; Homo neanderthalensis'in (Neandertal) neden yamyamlık yaptığını izah etmeye çalışıyordu

Kimilerine göre yamyamlık beslenme tarzı, kimilerine göre kültürel ritüeldi.

Rhône vadisindeki mağara yapılan incelemeler birinci tezi yani yamyamlığın beslenme tarzı olduğu görüşünü destekliyor. 

Mağarada bulunan diş minesi analizinde, dişin sahibi olan Neandertalin, hastalık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan belirtiler tespit edildi.

Mağaranın son buzullar arası dönemin izlerini taşıyan tabanında 40 santimetre kalınlığında bir tabakada bulunann yaklaşık128.000 ila 114.000 yıl önceye ait olduğu tespit edilen kalıntıları inceleyen bilim adamları, sıcaklıkların o günlerde, günümüz ortalamasından bir veya iki santigrat derece daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Bilim adamlarına göre Rhône Vadisi’nin çevresini büyük ölçüde değiştiren iklim değişikliği sonucu hızla değişen hava sıcakları hayvan habitatını olumsuz etkilemişti ve Neandertallerin yaşadığı sıcak  kuşakta sadece; kemirgenler, kaplumbağalar ve yılanlar bulunabiliyordu.

Bilimadamları yiyiecek bulmakta zorlanan Neandertallerin birbirini yediğine inanıyor ve “Diğer alanlarda belki de kültürel yamyamlık vakalarından söz edilebilir ama burada durumböyle görünmüyor.” diyorlar.

Polonya'da Neandertallere ait çakmaktaşı atölyesi keşfedildi

Polonya’nın Silezya bölgesinde yer alan Pietraszyno nehri kıyısında, Neandertallere ait çakmaktaşı atölyesi keşfetti. Avlanmak ve kasaplık için kullanılan 17.000 aletin bulunduğu, Orta Avrupa’da mağara dışında keşfedilen en geniş Neandertal atölyesi, yaklaşık 60.000 yıl öncesine tarihlendirildi.

Neandertallerin Polonya’ya yaklaşık 300.000 yıl önce ulaştıkları biliniyor.

Science in Poland dergisindeki Szymon Zdziebłowski.

Wrocław Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü öğetim üyeisi Dr. Andrzej Wisniewski, bölgede, 2018’den beri Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü ekbiyle, Ulusal Bilim Merkezi projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ortak kazılarda ele geçen buluntuların,Neandertallerin açık alanlarda yerleşim alanı kullanmadığına dair görüşlerle tam anlamıyla çeliştiğini belirtiyor. Ele geçirilen çok sayıda alete ve alanda buşunan, mamut, gergedan ve at kemiği kalıntılarına bakılırsa Neandertaller bu bölgede uzun süre yaşamış görünüyor.

Arkeologların, Avruğa'da ilk kez taş alet yapım sürecini başından sonuna kadar takip edebildiği alanda imal edilen aletlerin başka yerlere götürülüp orada kullanıldığına dair izler de bulundu.

Wisniewski’ye göre Neandertaller, önceki görüşlerin aksine, çok iyi gelişmiş toplumsal yapı ve bölgesel organizasyona sahipti. Bu yapı birçok yönden, söz konusu alanlara birkaç binyıl sonra gelen Homo Sapiens'sahip olduğu yapıya benziyordu.


Benzer Haberler & Reklamlar