Fransa’da 650 bin yıllık taş baltalar bulundu

Fransa’da 650 bin yıllık taş baltalar bulundu

Kuzey Fransa elde edilen yeni arkeolojik bulgulara göre, Avrupa'daki Acheulian Kültürünün varlığına dair 650.000 yıllık yeni kanıtlar bulundu.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan 11 Eylül Tarihli Pierre Antoine, Marie-Hélène Moncel, Pierre Voinchet, Jean-Luc Locht, Daniel Amselem, David Hérisson, Arnaud Hurel ve Jean-Jacques Bahain imzalı "Fransa'nın Somme vadisinde; Kuzeybatı Avrupa'daki Acheulian işgalinin en eski kanıtları ve Moulin Quignon bölgesinin yeniden keşfedilmesi" (The earliest evidence of Acheulian occupation in Northwest Europe and the rediscovery of the Moulin Quignon site, Somme valley, France) başlıklı makaleye göre;  Günümüzde Abbeville’deki bir konut arsasının bahçesindeyer alan Moulin Quignon arkeolojik alanda 150 yıldan uzun süre sonra 2017’de yeni bulgular keşfedildi.

Şu anki vadiden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan Somme nehrinde biriken kum ve çakıllarda, 650.000 ila 670.000 yıl öncesine dayanan 5 el baltası da dahil olmak üzere 260’tan fazla çakmaktaşı obje bulundu.

Bu aynı zamanda Moulin Quignon’u kuzeybatı Avrupa’da el baltalarının bulunduğu en eski bölge haline getiriyor.

Keşif, Somme Vadisi’nin Avrupa’nın en eski yerleşim bölgeleri hakkındaki tartışmalarında merkezi konumunu doğruluyor.

Hominin gruplarının Aşölyen teknolojisi ve bununla ilişkili iki yüzeyli aletlerin kuzey enlemlerine yayılması, Avrupa’daki en eski insan iskanı konusundaki tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Moulin Quignon arkeolojik alanının yeniden keşfedilmesi ve tarihlenmesiyle ortaya çıkan yeni kanıtlar, kuzeydeki ilk Aşölyen iskanının 670.000 ila 650.000 önce gerçekleştiğini gösteriyor.

Bölgede büyük yongalar, çekirdekler ve beş adet çift yüzlü alet de dahil olmak üzere 260’tan fazla çakmaktaşı eser bulundu.

Bu keşif, kuzeybatı Avrupa’nın en eski Aşölyen (Acheulian) kültürünün yaşını 100.000 yıldan daha fazla geri çekiyor ve kuzey Fransa ile İngiltere’nin arkeolojik kayıtları arasındaki boşluğu kapatıyor.

Keşif ayrıca Avrupa’daki hominin yayılım modellerine de meydan okuyarak, Homo heidelbergensis gibi iki yüzeyli teknolojiyi kullanan homininlerin 670.000 – 650.000 kadar erken bir zamanda soğuk iklim koşullarının üstesinden gelebildiğini gösteriyor.

Phys.org (Çeviren. Erman Ertuğrul - Arkeofili)

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar