Deniz İpek Yolu ticareti sanılandan 500 yıl daha eski olabilir

Deniz İpek Yolu ticareti sanılandan 500 yıl daha eski olabilir

Arkeolojik kalıntılara göre Çin ile Avrupa arasında deniz yoluyla seramik ticareti, tahmin edilenden 500 yıl daha eski görünüyor. Yeni arkeolojik araştırmalar, Denizcilik İpek Yolu'nun Batı Avrupa’ya bilinenden yaklaşık 500 yıl önce ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

Yakın zamanlara dek, Çin ile Avrupa arasında doğrudan Deniz Ticaretinin MS 16. yüzyılda başladığı sanılıyor, Tang hanedanlığı döneminde Çin'den sadece Hint Okyanusu bölgesine seramik satıldığı tahmin ediliyordu. Ancak arkeolojik ön bulgulara göre gerçekte ticaret sanılandan daha farklı yöntemle gerçekleşiyor ve daha eskiye uzanıyor gibi görünüyor.

Özellikle Zaragoza, Almeria ve Valencia dahil olmak üzere çeşitli İspanya'daki arkeolojik alanlarında bulunan ve son beş yıl boyunca Çinli ve İngiliz arkeologlar ile keramik uzmanları tarafından incelenen seramikler, ticari ürünlerin Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'e indirilmeden Arap tüccarlar tarafından doğrudan Akdeniz'e getirildiğini işaret ediyor.

Çin Saray Müzesi ve Durham Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen arkeolojik araştırma bulgularına göre Tang ve Song hanedanlarından kalma (MS 9 ila 11. yüzyıllar) Antik Çin seramik parçalarının Çin ile Batı Avrupa arasında Deniz İpek Yolu bulunduğuna kanıt gösteriliyor.

Araştırmacılar, Çin seramiklerinin ortaya çıkmasıyla, MS 9. ve 13. yüzyıllarda Çin'in deniz ticaretinin hızlı şekilde geliştiğini düşünüyorlar.

Durham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Chris Gerrard, "Bu bulgular, eski Çin ile Akdeniz bölgesi arasında doğrudan veya dolaylı olarak erken ekonomik ve kültürel bağlar olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlardır.  Bu kanıtlar Çin'den Avrupa'ya uzun mesafeli deniz seramik ticareti MS 16. yüzyıldan itibaren başladı şeklindeki tarihsel kayıtlara dayanan geleneksel anlayışımızı değiştiriyor" dedi.

Çin Saray Müzesi Arkeoloji Enstitüsü müdür yardımcısı Wang Guangyao, Xinhua Haber ajansına, Avrupa'da bulunan seramiklerin Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi'sindeki Yaozhou Fırını, Kuzey Çin'in Hebei ve Jingdezhen'in doğusundaki Jiangxi'nin da dahil olduğu en ünlü seramik fırınlarında, Tang ve Song hanedanları yıllarında üretildiğini belirterek, "Sermaikler, o zamanki en iyi Çin seramiklerinden. Bu Çin malı ürünlerin, Avrasya'daki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri erken dönemlerde etkilediğini gösteriyor" dedi

Wang, Çin ile İngiltere Birleşik Krallığı'nın ortak arkeolojik araştırmalarına ilişkin yeni bulguların eski Deniz İpek Yolu'nun daha iyi anlaşılması için önemli kanıtlar sağladığını savunuyor.

Saray Müzesi'nin ortak küratörü Zhai Yi, Xinhua'ya konu hakkında şunları söyledi: "Almeria'da ortaya çıkarılan parlak bezemeli Çin beyaz porselen tabakası, Çin seramik ürünlerinin Avrasya ticaretinde önemli yer tuttuğunu gösteriyor. Bu durum küresel ekonominin ve uzun mesafeli deniz ticaret kültürün o dönemde ortaya çıktığını düşündürüyor "

 urham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zhang Ran, "Arkeoloji kazılarındaki sermaik buluntuları, Çin'in erken küreselleşme sürecinde ve doğu ile batı arasındaki ekonomik ve kültürel değişimlerde çok önemli bir rol oynadığını gösterdi." şeklinde konuştu.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar