Dara antik kentinde 2018 arkeoloji kazıları başladı

Dara antik kentinde 2018 arkeoloji kazıları başladı

Mardin Müzesi, Dara antik kentinde 2108 kazılarının yüzey temizleme çalışmalarıyla başladığını açıkladı.

Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof.Dr. Metin Ahunbay danışmanlığında 1986 yılından beri arkeoloji kazıları ve araştırmalar yapılan Dara Antik kentine 2018 kazıları başladı.

Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen Antik Dara Kenti Arkeolojik Kazısı 2018 dönemi, Nekropolün batısında yer alan taşocağında yapılan yüzey temizleme çalışmalarıyla başladı.

Dara Antik Kentinde arkeolojik kazılarında keşfedilen 1400 yıllık galeri mezarlık geçen yıl ziyarete açılmıştı.

Dara Antik Kenti

Dara Antik kenti, Mardin’in güneydoğusunda 30 km. uzaklıkta yer alan Oğuz köyünde bulunmaktadır. Mardin Nusaybin karayolunun yaklaşık 8km kuzeyinde, Mezopotamya ovası ile Tur-Abdin Dağlarının birleştiği yerde kireçtaşı ana kaya üzerinde inşa edilmiştir.

Dara Antik Kenti’nde, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı yapılarını bir arada görmek mümkündür. Bu yapılar arasında, şehrin surları, kapısı, agora ve sütunlu caddesini,  tarihi köprüsü, sarnıçlarının yanı sıra mozaikli yapı,  Perslerle yapılan savaşta kullanılan surun dışındaki hendek, nekropol alanı ve mezarlık alanındaki kümbet bulunmaktadır.

Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerleri arasında yer alan Dara, 505 yılında, İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle  Doğu Roma İmparatorluğunun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur.

Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kentinin çevresi 4 kilometrelik surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 m. yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir.

Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma dönemine kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır.

Procopius’un yazdığı kitaba göre: DARA'da dini yapılar, 2 tane kilise, halk hamamları, Pazar(agora), sarnıçlar, depo ve Anastasius'un heykelini bulunmaktaydı ve günümüzde bu yapıların bir kısmını görmek mümkündür.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar