Çin'de 16 bin yıllık insan kafatası bulundu

Çin'de 16 bin yıllık insan kafatası bulundu

Güney Çin'deki Yahuai mağarasında insana ait 16.000 yıllık kafatası fosili keşfedildi

Çin'in Guangxi (Guanşi) eyaletindeki Yahuai Mağarası'nda Guangksi Kültürel Mirası Koruma ve Arkeoloji Enstitüsü Haziran 2015'ten 2017'ye kadar arkeolojik kazılar gerçekleştirdi.

Eyaletin Longan Bölgesinin Qiaojian kasabasında korunaklı bir tepede yer alan Yahuai Mağarasında yaklaşık 40 metrekarelikalanda gerçekleştirilen kazılarda elde edilen buluntular Paleolitik dönemden Neolitik döneme kadar uzanıyor.

Arkeolojik buluntular arasında tamamı bulunan bir insan kafatası da yer alıyor. Paleolitik döneme tarihlenen dikdörtgen şekilli mezarda bulunan kafatası, Karbon-14 yöntemiyle 16.000 yıl öncesine tarihlendirildi.

İnsanlara ve hayvanlara ait binlerce kemik ve çömlek parçaları bulunan mağarada yontulmuş ve parlatılmış taş aletler de keşfedildi. Yontma taş aletler; kumtaşı, kuvarsit, kuvars ve çakmaktaşından yapılmıştı. Aletler arasında çekiç, el baltası, yontucu ve kazıcılar yer alıyordu.. Yontma taş aletler, 2 cm ile 5 cm arasındaki uzunluklarda, çoğunlukla küçük pullu aletlerdi.     Taş ürünlere ek olarak az miktarda çömlek, kabuk ve kemik aletler de buluntular arasıda yer alıyor. Tek kemik araçları bızlardı.     Çanak çömlek parçalarının çoğu kırılmıştı ve şeklini ayırt etmek zordu. Kord desenli ve çıplak yüzeyli çanak çömlekler kumlu topraktan oluşturulmuştu.  

Paleolitik tabakalarda ayrıca mağarada ateş kullanıldığında dair iki adet kanıt (ateş çukuru) bulunmu. Ateş çukurlarından birinin derinliği 10 santimetreydi, boyutları 3 m × 4 m olarak ölçüldü. Diğeri ise en derin kısımda 10 santimetre derinlğe sahipken boyutları 40 cm x 90 cm olarak belirlendi. Çukurlarda kömür parçacıkları, ateş kalıntıları ve taşlar bulundu.

Yahuai Mağarası'ndan ortaya çıkarılan fosiller arasında yaklaşık 16.000 yıl fitolit pirinç kalıntıları (Oryza sativa L.) bulundu. Pirinç kullanımının muhtemelen 28.000-35.000 yıl öncesine dek uzandığı öngörülüyor.

Sit 44.000-4.000 BP'ye (before present- öncesi olan) tarihlendiriliyor.  Dokuların tabakalanması, ortaya çıkarılan eserler ve mevcut tarihleme sonuçları özellikleri dayanarak, kalıntılar kabaca dört aşamaya ayrılabiliyor.

www.arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar