Buzul çağı avcıları Avrupa ormanlarını yakmış

Buzul çağı avcıları Avrupa ormanlarını yakmış

Araştırmalar son Buzul Çağı sırasında Avrupa ormanlarının avcılar tarafından tahrip edildiğine işaret ediyor.

Buzul çağlarında avcı-toplayıcılar tarafından başlatılan büyük ölçekli orman yangınları, Avrupa’da yoğun orman dokusu olmamasının muhtemelen nedenleri arsında yer alıyor. İklimler konusunda araştırmalar yapan Lozan Üniversitesi öğretim üyeleri, Prof. Jed Kaplan ve Leiden Üniversitesinden arkeolog Prof. Jan Kolen başkanlığındak, ekibin ulaşığı bilgiler bunu gösteriyor.

Phys.org sitesinde yer alan bilgilere göre; araştırma, avcıların, arazinin biçimlenmesinde önemli rol oynadığını işaret ediyor. 20 bin yıl kadar önce, son buzul çağının en soğuk evresinde, avcı-toplayıcıların,  otlaklar oluşturmak ve yerleşim alanı sağlamak için ormanları kasten yakmış olabilirler. Ormanları yakmalaının bir nedeni de  vahşi hayvanları daha kolay yakalamak olabilir. Buz devrinde genellikle mamutların, bizon ve dev ayıların avlandığı varsayılıyor.

Araştırmacılar buz devri analizlerini, alüvyon birikintileri ve bilgisayar simülasyonları ile arkeolojik verilerin yeni yorumlarını birleştirdiklerini belirtiyorlar. Yapılan analizler, İspanya’dan Rusya’ya kadar Avrupa’daki avcıların, araziyi değiştirme kabiliyetine sahip olduklarını gösteriyor.

Bu sonuçlara göre, İnsanların arazi ve bitki örtüsü üzerindeki büyük çaplı ilk tahribatı, Sanayi Devrimi’nden 20 bin yıl daha önce gerçekleşmiş olabilir.  . Ancak araştırmacılar, insanların da arazi üzerinde önemli bir etki yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor.

Kül Tabakları

Buna dair kanıtlardan biri de avlanma yerlerinde kullanılan ateş kalıntıları ve topraktaki kül tabakaları...

 

İnsanın doğaya yönelik yok edici etkisinin kanıtını araştıranlar; göller ve bataklıklardaki polen ve bitki kalıntılarına dayanıyor. Verilere göre Avrupa'nın açık step bitki örtüsüne sahip olmasına dair, muhtemel sekiz iklim senaryosu üretildi. Bilgisayar simülasyonları, Avrupa’nın geniş alanlarındaki araziler doğal koşullar altında çok daha yoğun ormanlara sahip olduğunu gösteriyor.

Jed Kaplan, Mirjam Pfeiffer ve Basil Davis'den oluşan Lozan Üniversitesi ekibine çalışmalarında, Leiden Üniversitesi'nden Arkeolog Jan Kolen ve Alexander Verpoorte de destek verdi.  Leiden Üniversitesi'nin İnsan Kökenleri araştırma grubunun Current Antropology'de daha önce yayınlanan makalesinde; Taş Devri'nden avcı toplayıcıların ateşi kullanarak doğal çevreyi büyük ölçüde değiştirmiş olabileceğini öngörülmüştü.

PLOS ONE'da yayınlanan yeni araştırma sonuçları, bu hipotezi doğruluyor.


Benzer Haberler & Reklamlar