Beldibi Mağarası

Beldibi Mağarası

Beldibi Mağarası

Beldibi Mağarası, Antalya ile Kemer arasında, Kemer'e 19 km. mesafede yer alan ve Antalya bölgesinin en önemli tarih öncesi çağlarına ait izler taşıyan bir arkeolojik sit alanıdır. İçerisinde paleolitik, metolitik ve neolitik çağlara ait katları en iyi buluntular çıkartılan mağara görülmeye değerdir. 

Denizden 25 metre yükseklikte, sahile yakın bir kaya altı sığınağı olan Beldibi Mağarası, Antalya ile Kemer sahil yolunun Çamdağ tünelinin hemen çıkışında yer almakta olup Oba köy mevkiindedir.

Günümüzde, mağaranın içi doğal tahribat sebebiyle büyük ölçüde zarar gördüğünden, dolgu tabakaları yağmur suları ve rüzgarla sürüklenerek akıp gitmiştir.

Beldibi Mağarası'nda yapılan kazılarda, Mezolotik kültürleri içeren toplam altı tabaka tespit edilmiş olup Üst Paleolitik ve Mezolotik döneme ait çakmaktaşı aletler bulunmuştur.

Kaya altı sığınağının duvarlarında ise şematize edilmiş insan, dağ keçisi ve geyik resimleri bulunmaktadır.  

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar