Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla)

Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla)

Beçin Ortaçağ Kenti

Muğla’nın Milas İlçesi’nin 5 km. kadar güneyinde yer alan Beçin, tarihi ve coğrafyasıyla Türk kültür tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

Kent, başta Geometrik, Arkaik, Klasik dönemler olmak üzere Roma, Bizans, Menteşeoğulları ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik yapmış olan kent, özellikle Beylikler döneminden kalma yapıları ile bu devrin Batı Anadolu mimarisi kadar, yöredeki ilk Türk iskanının biçim ve mahiyetini aydınlatacak niteliktedir.


Kent, Milas ovasına bakan yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olup başta Geometrik, Arkaik, Klasik dönemler olmak üzere Roma, Bizans, Menteşeoğulları ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış antik bir yerleşim alanıdır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan, bu değerli kültür varlığımız Beçin, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yerini almıştır.

Eski metinlerde Barçın ya da Berçin olarak geçen kentin Türkler tarafından fetih tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Menteşe kuvvetlerinin Karia Bölgesi’ne ilk esaslı nüfuzları 1270’den sonra olduğu bilinmektedir. İbn-i Batuta, Orhan Bey’i şehrin kurucusu olarak tanıtır.

Beçin 1424 tarihinde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiş ve ardından çok hızlı bir şekilde gerilemiştir. XVII. Yüzyıl başında, Celali isyanları esnasında kent sakinleri tamamıyla İç Kale’ye çekilmiş; 1950’li yıllarda kale içinde oturan son aileler de Beçin’i terk etmiştir.

Tepenin güneybatısında Kara Paşa Hanı; az ilerisinde dik bir yamasa yaslanmış olan küçük bir hamam ve tepenin üstk noktasına doğru gidildiğinde “Emir Avlusu” olarak adlandırılan yapı vardır. Bu alanda “Orman Tekkesi” denilen bir yapının daha kalıntısı vardır. Yine bu civarda 19. Yüzyılda Rumlar tarafından inşa edilen ve “Yeni Kilise” olarak adlandırılan bazilikal bir yapı bulunur. Beçin’in doğusunda Kepez tepesinde, Yelli Camii, medrese ve hamamı vardır. Surlar içinde kalan kısımda, bu yapıların dışında fonksiyonları ve yapıldıkları devirleri belirlenemeyen eski yapı kalıntıları çoktur.

Adres: Milas - MUĞLA

Tatil Günleri 

Giriş Ücreti 5 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 09:00 - 19:00
Kış Dönemi  08:00 - 17:00

Hizmetler
 


Benzer Haberler & Reklamlar