Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tercih yetersizliği nedeniyle YÖK tarafından kapatıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tercih sayısının azlığı nedeniyle Bartın Üniversitesinin teklifi ve YÖK onayıyla  Haziran 2019'da kapatıldı. Kayıtlı öğrenciler eğitime devam edecek, lakin yeni öğrenci alınmayacak.

Bölüm öğretim üyeleri Sanat Tarihi Bölümüne devredildi. 

 

Bölüm Tanıtımı
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2016 Yılı itibarı ile lisans programına başlamıştır. Bölüm lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Arkeoloji bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve Arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final tarihleri bölüm tarafından ilan edilir. Mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazeretleri olması halinde Bölüm Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Lisans eğitimleri sırasında öğrenciler, arazi çalışmalarına ve bölüm tarafından yürütülen kazılara katılabilmekte, derslerde öğrendiklerini arazi çalışmalarıyla pekiştire bilmektedirler. Lisans eğitimlerinin yapıldığı Arkeoloji Bölümünde 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

İş Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nda, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEP birimlerinde yüksek oranda yerleşme imkanı bulabilmektedir.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Şahin YILDIRIM
e-Posta : sahinyildirim@bartin.edu.tr
Telefon: +90 378 501 1000/ Dahili No: 1226
 

Bölüm Başkan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
e-Posta: hbilici@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1228


Dr. Öğr. Üyesi Ali BORA
e-Posta: aliborabora@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1016

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI CAM
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı 

 

Öğr.Üyesi Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr.Üyesi Ali BORA
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı

Bölüm Sekreteri
Gülnur KARADUMAN
e - Posta : gkarakus@bartin.edu.tr
Telefon : +90 378 501 1000/ Dahili No: 1058       

 

Akademik Kadro

Doç. Dr. Şahin YILDIRIM
e-Posta: sahinyildirim@bartin.edu.tr
Telefon: +90 378 501 1000/ Dahili No: 1226


Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM
e-Posta: fbcam@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1227


Dr. Öğr. Üyesi Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER
e-Posta: hbilici@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1228


Dr. Öğr. Üyesi Ali BORA
e-Posta: aliborabora@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1016


Arş. Gör. İzzettin ELALMIŞ
e-Posta: ielalmis@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1070


Arş. Gör. Sinan PAKSOY
e-Posta: sinanpaksoy@bartin.edu.tr
Telefon: 0378 501 1000/ Dahili No: 1070

Yayın Tarihi: 12.06.2019


                        

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar