Baal

Baal nedir?

Baal: İlkçağda Ortadoğu tanrısı.

Fenikeliler ona fırtına ve bereket tanrısı olarak tapardı.

Adı efendi, sahip anlamına gelirdi.

Çoğu zaman tanrı Hadad ile ilişkilendirilip Baal Hadad olarak da adlandırılırdı.

Adı Yakın Doğu kaynaklarında 3. binden itibaren yer alır fakat hakkında en çok bilgi (500’ün üzerinde yerde adı geçer) Ugarit metinlerinde yer alır.

Mısır’da M.Ö. 1400-1075 arasında tapınımı yaygınlık kazanmıştır.

Anat genellikle kız kardeşi ve karısı olarak kabul edilir fakat Yeni Ahit’te eşi olarak Ashtoreth’in (Astarte) adı geçer.

Yunanlılar onu Zeus ile özdeş sayarlardı.
 


Benzer Haberler & Reklamlar