Arkeolojik yüzey araştırmalarında ideal ekip nasıl oluşturulmalıdır?

Arkeolojik yüzey araştırmalarında ideal ekip nasıl oluşturulmalıdır?

Yüzey araştırması ekibi kimlerden oluşur? En verimli arkeoloji araştırması için kurulacak ekibin eleman sayısı ve içereği bilim adamlarının özelliği önemlidir.

Yüzey araştırması, arkeolojik veri toplamanın temel yöntemlerindendir. Arkeolojik çalışmalarda arazi yapısının temelini oluşturan oldukça önemli basamaktır. 

Yüzey araştırması, bir grup arkeologun, seçilen belirli alanda, sistematik şekilde yürüyerek, toprağın üstündeki kalıntıları gözlemlemesi ve kaydetmesi ile gerçekleşir. Kalıntılar sürülmüş tarlalarda göze çarpan seramik parçaları, halen ayakta duran mimari kalıntılar ya da bir mağarada duvar resimleri veya sarp ayalıklardaki çizimler olabilir. Yüzey araştımalarında bir çakıl taşı bile aslında binlerce yıllık kalıntı olabilir. Bu yüzden nesneler önyargılarla değil, pek çok boyutuyla incelenmelidir.

Yüzey araştırmasında geniş bölgeler taranabilir. Geniş alanlarda ölçümleme önemlidir ve tarama alanlarında gözden kaçabilecek unsurların çok dikkatli analiz edilmesi gerekmektedir.

Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında oluşturulacak ekibin sayısı önemlidir

Bilimsel açıdan yüzey araştırması ve kazı, arkeologların veri elde edeceği en önemli yoldur. Bu nedenle bu önemli çalışma eyleminin çok dikkatli ve bilinçli kurgulanması gerekmektedir. Bunun yolu da en uygun ekibin oluşturulmasından geçer. Arkeoloji kazıları olabildiğince geniş bilimsel ve idari ekip ile yürütülürse başarı şansı artar.  Yüzey araştırması ise en ideal sayıda ekiple yapılırsa verimli olur. Çok kısıtlı ekiple yapılırsa verimli olmaz, öte yandan gereğinden fazla eleman kullanılması da mali külfetin yanı sıra organizasyon sıkıntısı oluşturur.

Yüzey araştırması ekibi; araştırma başkanı, başkan yardımcısı ve arazi üyelerinden oluşur.

Araştırma yapılacak alanın boyutlarına göre ekip üyeleri sayısı düzenlenmelidir. Gereksiz şekilde fazla ekip elemanı kullanmak ya da tam tersine gereğinden az sayıda ekip oluşturmak yüzey araştırmasının çıkmaza girmesine neden olur.

Ekip kurulurken amaca yönelik bilim adamlarının bulunması şarttır. Açık alan taramalarında en az bir paleontologun, canlıları barındıran doğal ortamlardaki taramalarda biyolog ve zoolog, mimari alanlardaki taramalarda ise sanat tarihçisi olmazsa olmaz personeldir.

Ekip üyeleri içinde; başkan ve başkan yardımcısı dışında mutlaka en az lisans eğitimini tamamlamış alan sorumlularına ihtiyaç vardır.

Bu alan sorumlularına yeter sayıda lisans eğitimi gören öğrenci de eklenebilir. Bu durum, söz konusu öğrencilerin pratik kazanmalarına pozitif yönde katkı sağlayacaktır.

Yüzey araştırması ekibinin mobilize olabilmesi için gerekli olan aracın şoförünün bölge sakinlerinden olması şarttır.  Bu durum, bölgeyi bilen birisinin ekip üyelerine kolaylık sağlayacağından ötürü çok önemlidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirdiği bakanlık temsilcisi ekibin doğal üyesidir

Her yüzey araştırması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirdiği bakanlık temsilcisi de bu ekibin yasal ekip üyesidir.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar