Arkeolog Yaşar Erkan Ersoy: Urla'da arkeolojik alanda yapılaşma izni yanlış

Arkeolog Yaşar Erkan Ersoy: Urla'da arkeolojik alanda yapılaşma izni yanlış

İzmir'in Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti'nin arkeoloji kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, İskele Mahallesi'ndeki bölgenin arkeolojik sit alanı derecesinin 1'den 3'e düşürülmesine ve yapılaşmaya imkan tanıyan imar planı değişikliğine gidilmesine tepki gösterdi.

Prof. Dr.  Yaşar Erkan Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında 34 bin metrekare alandaki imar planı değişikliğinin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından gündeme gelen araziyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun talebi doğrultusunda alanda jeolojik inceleme ve Çeşme Müzesi Müdürlüğü tarafından da sondaj kazılarının gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, sonuçlara göre taşınmazın sit statüsünün 1'den 3'e düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kazı Başkanlığının bölgenin arkaik dönemde mezarlık alanı olarak kullanıldığına ilişkin görüş bildirmesine rağmen statü değişikliği yapıldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Yerleşimin bu kesiminin antik dönemde mezarlık alanı işlevini taşıyor olması 3. derece arkeolojik sit alanı olmasını gerektirmiyor. 1. derece arkeolojik sit alanı statüsü devam ettirilmeli, bütünlük bozulmamalıydı. Bu kararın ardından artık 3. derece sit alanı statüsüne haiz olan alanda müze uzmanlarınca yine sondaj kazıları gerçekleştirilecek ve elde edilen verilere göre de bu çalışmalar yöntem açısından pratikte doğası gereği bilimsel mahiyetteki kazılardan farklılık taşıyan, belgelemelerin, verileri kayıt altına alma, saklama koşullarının maalesef asgari standartlara ulaşamadığı bir biçimde kurtarma kazıları şeklinde yürütülecektir. Buradaki esas sorun, alanın arkeolojik potansiyelinin göz ardı edilip yeterince irdelenmeden sit derecesinde değişikliğe gidilmesi ve ardından da imara açılması gerçeğidir."


Benzer Haberler & Reklamlar