Alper Yılmaz

Alper Yılmaz kimdir?

Alper Yılmaz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

İletişim Bilgileri
e-Posta: alper.yilmaz@omu.edu.tr
e-Posta: alperyilmaz.a@gmail.com
e-posta(kurumsal):
Telefon: +90 362 312 1919
Kişisel Web: 
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Kurumsal Web: http://fef.omu.edu.tr/tr/akademik/arkeoloji-bolumu
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 55139 Kurupelit/Samsun
Telefon: +90 362 312 1919 Bölüm Sekreterliği: 5458
Fax: +90 
 

Öğrenim Bilgileri

Doktora: 2013-2020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ (DR)
Tez adı: Parion Roma Hamamları

Yüksek Lisans: 2007-2012
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: 2005-2010 yılları arasında bulunan Parion Nekropol kandilleri

Lisans: 2003-2007
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yunan ve Roma Dönemi, Arkaik Dönem, Klasik Dönem

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2014
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar