Akın Temur: Dr. Akın Temur

Akın Temur: Dr. Akın Temur

Dr. Akın Temur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri

e-Posta: akin.temur@omu.edu.tr
e-Posta: 
e-posta(kurumsal):
Telefon: +90 362 312 1919
Kişisel Web: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Kurumsal Web: http://fef.omu.edu.tr/tr/akademik/arkeoloji-bolumu
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 55139 Kurupelit/Samsun
Telefon: +90 362 312 1919 Bölüm Sekreterliği: 5458
Fax: +90 

Öğrenim Bilgisi

Doktora: 2003-2009
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (DR)
Tez adı: Grek sanatında karışık yaratıklar


Yüksek Lisans: 1998-2001
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Eski Yunan sanatında sfenks kökeni ve gelişimi


Lisans: 1994-1998
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yunan ve Roma Dönemi

 

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 2011-2011
Freie Universitaet Berlin
Geschichts und Kulturwissenschaften Institut für Altorientalistik


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 2010
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2004-2009
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar