Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Genel Tanıtım
Ülkemizin Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası oluşturduğu, birçok uygarlığı bünyesinde barındırdığı ve bunlardan çok sayıda eserin günümüze ulaştığı dikkate alınırsa Sanat Tarihi disiplinine ne kadar ihtiyaç duyduğumuz açıkça görülecektir. Türkiye, geçmişleri binlerce yıl öncesine dayanan ve her uygarlığın bir diğerine bıraktığı zengin mirası taşıyan kentlere sahiptir. Bunlardan birisi de Batı Anadolu Bölgesi’nde kilit yollar üzerinde yer alan, tarihi eserleri ve tarımı ile ön plana çıkan, İzmir-Denizli arasında gelişmeye çabalayan Aydın kentidir.

Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sanat Tarihi Bölümü’ne öğrenci alınması, bölgede sürdürülen, başta Tralleis olmak üzere, kazılara destek olmak; kentle ilgili çalışmalara katılarak kültür hayatına katkıda bulunmak ve ülkemizin kültür mirasına bilinçle sahip çıkacak gençler yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sanat Tarihi lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve “Sanat Tarihçisi” unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final tarihleri bölüm tarafından ilan edilir.
Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanı ile Kültür Bakanlığı’na bağlı Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde, koruma kurullarında, görev alabilmekte, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. İyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar genel olarak Kültür bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde, müzelerde, Turizm bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ve özel turizm sektöründe görev almaktadırlar.

Sanat Tarihi Bölümü Tarihçesi

1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi açılmış, 1993 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kurulmuştur. 2002 yılında YÖK’ün 5467 sayılı kararı ile Sanat Tarihi Bölümü Arkeoloji Bölümünden ayrılarak bağımsız bir bölüm haline gelmiştir.

Bölümümüz 2009–2010 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora programları henüz yoktur.

Sanat Tarihi Bölümü akademik kadrosu, bir Doçent, dört Yardımcı Doçent ve iki Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Bölüm öğretim üye ve yardımcılarının 1993 yılından günümüze ulusal ve uluslararası yayınları, çeşitli sempozyum, kongre vb. toplantılarda sözlü ve poster bildirileri bulunmaktadır. Anadolu’daki eserlerin görsel malzeme olarak arşivlendirilmesine devam edilmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü, kendi alanında ulusal ve uluslararası nitelikli platformlarda (kazı, araştırma, sempozyum vb.) işbirliği yapmaktadır. Yurt içi ve dışından gelen araştırmacıların bölgedeki çalışmalarına da desteklerini sürdürmektedir.

Akademik Personel

Doç.Dr. H.Sibel ÖZDEMİR  
Doç.Dr. Mustafa Kemal ŞAHİN  
Doç.Dr. Bülent Nuri KILAVUZ
Doç.Dr. Gökçe ŞİMŞEK 
Dr. Öğr. Üy. Osman ÜLKÜ 
Dr. Öğr. Üy. Birsen ERAT 
Araştırma Görevlisi Mükerrem KÜRÜM 
Araştırma Görevlisi Nurdan AKBULUT 

Web: https://akademik.adu.edu.tr/bolum/fef/sanattarihi/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar