Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Genel Bilgiler
1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilk Fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 yılına gelindiğinde beş bölümden oluşmaktaydı. Bu bölümlerden birisi, o zamanki adıyla "Arkeoloji ve Sanat Tarihi" idi. Uzun bir süre bu şekilde adlandırılan bölüm, YÖK’ün 01.10.2002 gün ve 3564 sayılı kararı ile Arkeoloji Bölümü ile Sanat Tarihi Bölümü olmak üzere iki farklı bölüme ayrılmıştır. Bölümde 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Lisans, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans, 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında ise Doktora programları başlamıştır. Arkeoloji Bölümü, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Arkeoloji Bölümü'nün ilk Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Rafet Dinç'dir. Daha sonra ise sırasıyla bu görevi Prof.Dr.Abdullah Yaylalı ve Prof.Dr.Serap Yaylalı üstlenmiştir.

Arkeoloji Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, örgün eğitimde kayıtlı 259, ikinci eğitimde 217 öğrenci ile toplam 476 lisans öğrencisi; Yüksek Lisans'ta kayıtlı 61 , Doktorada 19 öğrenci ile toplam 80 lisansüstü olmak üzere genel toplamda 556 öğrenciyle Eğitim-Öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm öğretim üyeleri; Bakanlar Kurulu kararıyla bir kazı, Aydın Müzesi ile ortaklaşa bir kazı ve Genel Müdürlük izinleriyle üç yüzey araştırmasını da yönetmektedirler.

Arkeoloji Bölümü Akademik Personel Listesi

Prof. Dr. Engin Akdeniz (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Suat Ateşlier
Doç. Dr. Aynur Civelek
Doç. Dr. Özlem Tütüncüler Bircan
Doç. Dr. Murat Çekilmez
Dr. Öğr. Üyesi Rafet Dinç
Dr. Öğr. Üyesi Murat Aydaş
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erön
Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan
Araş. Gör. Arzu Özver
Araş. Gör. Yavuz Selim Kaya
Araş. Gör. Nihal Akıllı
Araş. Gör. Nihan Aydoğmuş

Emekli Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Abdullah Yaylalı
Prof.Dr.Serap Yaylalı

Web: https://akademik.adu.edu.tr/bolum/fef/arkeoloji/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar