41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu programı

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu programı

Türkiye'nin Arkeoloji Zirvesi kabul edilen önemli organizasyona sayılı günler kaldı. 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda bildiri sunacak isimler ve sunacakları bildirilerin konuları belli oldu.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi'nin işbirliğiyle 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılacak. Sempozyum süresince Türkiye'de geçen yıl Bakanlığın izniyle Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak.

Arkeoloji biliminin kurumsallaşması aşamasında Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyet olma özelliği taşıyan sempozyum, 1979'dan beri her yıl kesintisiz olarak düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 2018’de Troia Yılı kapsamında Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale’de düzenlenen sempozyum bu sene Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı sempozyum süresince Türkiye'de 2018 yılında bakanlığın izniyle Türk ve Yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve arkeometrik çalışmalara ilişkin yaklaşık 450 bildirinin sunulması bekleniyor.

Müze kurtarma kazıları hariç Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2018 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen 122 Türk kökenli ve 32 yabancı kökenli bilimsel kazı projesinde görev alan Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada ve Polonya gibi çeşitli ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanları sempozyumda yeni bilimsel bulguları aktaracak.

Ayrıca Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi, şirket ve STK'lar tarafından kitap ve tanıtım stantları açılacak.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun programı belli oldu. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda bildiri sunacak isimler ve

Sempozyum programını bu linki kullanarak PDF olarak indirebilirsiniz

İLK GÜN OTURUMLARI

10.00 AÇILIŞ TÖRENİ

OTURUM BAŞKANI: Eşref ABAY
11.00-11.15 Körtik Tepe Sonuç Raporu 2018 - Vecihi ÖZKAYA
11.20-11.35 2019 Göbeklitepe Yılı ve Güneydoğu Anadolu’da Neolitiğin Başlangıcı Necmi KARUL
11.40-11.55 Diyarbakır/Çayönü Tepesi 2018 Yılı Çalışmaları Aslı ERİM ÖZDOĞAN
11.55-12.00 Tartışma

12.00-14.00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Özlem ÇEVİK
14.00-14.15 Göbekli Tepe 2018 - Lee CLARE
14.20-14.35 2018 Yılı Harbetsuvan Tepesi Kazısı Bahattin ÇELİK
14.40-14.55 Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük’ün Öncülleri - Douglas BAIRD
15.00-15.15 Çatalhöyük 2018 Kazıları - Çiler ÇİLİNGİROĞLU ÜNLÜSOY

15.15-15.25 Ara

OTURUM BAŞKANI: Çiler ÇİLİNGİROĞLU ÜNLÜSOY
15.25-15.40 Ulucak Höyük Kazısı 2018 Yılı Çalışmaları - Özlem ÇEVİK
15.45-16.00 İzmir-Yeşilova Höyüğü 2018 Yılı Kazı Çalışmaları Zafer DERİN
16.05-16.20 Hacılar Büyük Höyük Kazı ve Onarım Çalışmaları - 2018 Gülsün UMURTAK
16.25-16.40 Beycesultan Höyüğü 2018 Yılı Kazı Çalışmaları Eşref ABAY
16.40-16.50 Ara

OTURUM BAŞKANI: Gülsün UMURTAK
16.50-17.05 Güvercinkayası Kazılarına Genel Bakış (1996-2018) Pınar ÇAYLI
17.10-17.25 Aşıklı Höyük, 2018 - Mihriban ÖZBAŞARAN
17.30-17.45 Aksaray Müzesi Balıklı Kazısı- Kapadokya'da Yeni Bir İlk Yerleşik Topluluk Güneş DURU
17.50-18.05 Domuztepe 2018 Kazılarının İlk Ön Raporu - Halil TEKİN
18.05-18.15 Tartışma

**********

A SALONU - KAZI SONUÇLARI TOPLANTILARI

OTURUM BAŞKANI: İsmail ÖZER
11.00-11.15 Paşalar Kazısı 2018 - Berna ALPAGUT

11.20-11.35 2018 Üçağızlı Kazısı - Erksin GÜLEÇ
11.40-12.00 2018 Yılı Çorakyerler Omurgalı Fosil Kazısı - Ayla SEVİM EROL

12.00-12.10 Ara

OTURUM BAŞKANI: Erksin GÜLEÇ
12.10-12.25 2018 Yılı İnkaya Kazısı - İsmail ÖZER
12.30-12.45 2018 Direkli Mağarası Kazıları: Epi-Paleolitik Dönem Yapı Kalıntıları ve Tinsel Objeler - Cevdet Merih EREK
12.50-13.05 Keçe Mağarası Kazıları, 2018 - İrfan Deniz YAMAN

13.05-14.00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Metin KARTAL
14.00-14.15 Kayseri Yamula Barajı Fosil Lokalitesi Kurtarma Kazısı 2018 Özge KAHYA
14.20-14.35 Sofular Kazısı Okşan BAŞOĞLU
14.40-14.55 Yeniyaylacık Kazısı-2018 - Cesur PEHLEVAN
15.00-15.15 Kayseri/ Barsama Fosil Lokalitesi Kurtarma Kazısı 2018 Ömer DAĞ

15.15-15.25 Ara

OTURUM BAŞKANI: Okşan BAŞOĞLU
15.25-15.40 Kurutlu Kazısı 2018 - Ahmet Cem ERKMAN
15.45-16.00 Gürgürbaba Tepesi Prehistorik Kazısı-2018 - İsmail BAYKARA
16.05-16.20 Güneybatı Anadolu’da Yeni Bir Epi-paleolitik Yerleşim: Kızılin 2018 Metin KARTAL
16.25-16.40 2018 Yılı Karain Kazıları - Harun TAŞKIRAN

16.40-16.50 Ara

OTURUM BAŞKANI: Harun TAŞKIRAN
16.50-17.05 Kanlıtaş Höyük 2018 Yılı Kazı Çalışmaları - Ali Umut TÜRKCAN
17.10-17.25 Aktopraklık Höyük Kazı Çalışmaları 2018 - Necmi KARUL
17.30-17.45 Gökçeada Uğurlu/Zeytinlik 2018 Yılı Kazı Çalışmaları - Burçin ERDOĞU
17.50-18.05 Kırklareli Höyüğü 2018 Yılı Çalışmaları -  Eylem ÖZDOĞAN
18.05-18.15 Tartışma

**********

C SALONU - ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTILARI

OTURUM BAŞKANI: F. Arzu DEMİREL
11.00-11.15 Kayseri ve Kırıkkale Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması - Yarenkür ALKAN
11.20-11.35 Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması 2018  - Ahmet Cem ERKMAN
11.40-12.00 2018 Yılı Ankara İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması Mehmet SAĞIR

12.00-12.10 Ara

OTURUM BAŞKANI: Mehmet SAĞIR
12.10-12.25 Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2018 - N. Damla YILMAZ USTA
12.30-12.45 Burdur ve Afyonkarahisar İlleri ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokaliteleri Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları - F. Arzu DEMİREL
12.50-13.05 Denizli ve Aydın İlleri ve İlçeleri Neojen ve Kuvaterner Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması  - Ahmet İhsan AYTEK

13.05-14.00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Bakiye YÜKMEN EDENS
14.00-14.15 Van İli Neojen ve Pleistosen Dönemleri Yüzey Araştırması-2018 - İsmail BAYKARA
14.20-14.35 2018 Yılı Sivas İli Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması  - Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
14.40-14.55 Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması (2018) - İrfan Deniz YAMAN
15.00-15.15 2018 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması - İsmail ÖZER

15.15-15.25 Ara

OTURUM BAŞKANI: Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
15.25-15.40 “Erken Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları Projesi” Aşama II: 2018 Yılı Çalışmaları - Bakiye YÜKMEN EDENS
15.45-16.00 Aksaray, Melendiz Nehri ve Kolları Sistematik Yüzey Araştırması 2018 - Nurcan KAYACAN
16.05-16.20 Konya İli, Çumra ve Karatay İlçeleri Yüzey Araştırması 2018 Yılı Sonuçları - Michele MASSA
16.25-16.40 2018 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması Bahattin ÇELİK

16.40-16.50 Ara

OTURUM BAŞKANI: Nurcan KAYACAN
16.50-17.05 Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) 2018 Yılı Sonuçları - Mehmet Ali YILMAZ
17.10-17.25 Eskişehir ve Kütahya Tarih Öncesi Dönem Yüzey Araştırması, 2018 - Erkan FİDAN
17.30-17.45 Eskişehir İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması-2018 - Metin KARTAL
17.50-18.05 İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2018 Çalışmaları: Beykoz I Emre GÜLDOĞAN
18.05-18.15 Tartışma

**********

D SALONU - ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI

OTURUM BAŞKANI: Mehmet SOMEL
14.00-14.15 Orta Anadolu’da At Arkeogenomiği Mustafa ÖZKAN
14.20-14.35 Neolitik Anadolu Koyunlarının Genomik Analizi Erinç YURTMAN
14.40-14.55 Aşıklı Höyük İnsanlarının Genomik Analizi; İlk Bulgular Reyhan YAKA
15.00-15.15 Alaca Höyük İnsan İskeletlerinin Genom Analizleri Füsun ÖZER

15.15-15.25 Ara

OTURUM BAŞKANI: Füsun ÖZER
15.25-15.40 Neolitikten Günümüze Anadolu Popülasyonlarının Genetik Tarihi Dilek  KOPTEKİN
15.45-16.00 Anadolu’da Görülen Genetik Hastalıkların Neolitik Dönemden Günümüze Evrimi-Ön Sonuçlar - Mehmet ÇETİN
16.05-16.20 Neolitik Öncesi ve Sonrası Antik Metilasyon Motifleri - Fatma Rabia FİDAN
16.25-16.40 Materyal Kültürü ve Antik DNA’yı Birleştiren Hesaplamalı Bir Sistem Geliştirmek - Elif SÜRER

16.40-16.50 Ara

OTURUM BAŞKANI: Mehmet ÇETİN

16.50-17.05 Türkiye’de Antik DNA Çalışmaları - Mehmet SOMEL
17.10-17.25 İstanbul’un Neolitik ve Bizans Dönemi Yerleşmelerinde Arkeobotanik Araştırmalar - Burhan ULAŞ
17.30-17.45 Ulusal 1MV AMS Laboratuvarı’nda Uygulanan Radyokarbon Yöntem ve Teknolojileri - Turhan DOĞAN
17.50-18.05 Metrik Ölçümlerle Depo Ünitelerinde Kapasite Hesapları: Güvercinkayası Kazısı Örneği - Pınar ÇAYLI
18.05-18.15 Tartışma....

TÜM OTURUMLARI VE SUNUMLARI GÖRMEK İÇİN YUKARIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar