Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi

Piccinato 1960 Bursa İmar Planı

Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi