Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi

Müzenin sorumlusu ve sanat tarihçisi Goncagül Meriç, bağış yoluyla ya da satın alınarak envantere kazandırılan eserlerin rutin bakımlarını yaptıklarını hatırlatarak, "Bu yıl yaptığımız çalışmaya Bursa`nın şehir haritaları ile bir Türkiye haritasını ekledik. Bunları detaylı bir restorasyon sürecinden geçirdik. Haritaların kağıtları oldukça yıpranmıştı ve bakıma ihtiyacı olan bir durumdaydı, artık rutin bakım yetmiyordu. Bunlar şehrin eski hallerini gösteren ve o dönem için titizlikle yapılan çalışmalar. Koleksiyonumuzda olan en eski harita, Bursa`nın da şehir merkezini gösteren Suphi Bey haritası. Bu harita 1862 yılına tarihlendiriliyor. Bunun şöyle bir özelliği var; bütün yollar, ipek fabrikaları, flatür fabrikaları (ipek çekme tesisi), caddeler, dini ve resmi yapılar isimleriyle işlenmiş detaylı bir harita. Doğuda Sultan Yıldırım Bayezid`in ve Emir Sultan Hazretlerinin türbeleri, batıda da Muradiye`yi kapsıyor. Özellikle Hanlar Bölgesi için önemli. 1855`te Bursa`yı etkileyen büyük bir deprem olmuş. Bu depremden sonra şehir harabe haldeyken haritanın çizdirilmesi planlanıyor. 1862`de İstanbul`da Mühendishane-i Berri-i Hümayun`da görevli hem subay hem de bir mühendis olan Suphi Bey başkanlığında çizdiriliyor. Bu haritanın 1200 nüshası var ve şu an biri bizde." dedi.

Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi