Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi

Şehir merkezini gösteren 1862 tarihli Suphi Bey Bursa Nazım Planı, 1925 yılına ait Türkiye Topografya Haritası ve Bursa`da 1958`de yaşanan büyük depremden sonra İller Bankası ile Emlak Bankasının desteğiyle İmar Planlama Bürosu tarafından 1960`ta İtalyan şehir planlamacı Luigi Piccinato danışmanlığında hazırlanan 1/4000 ölçekli Bursa haritası elden geçirildi.

Bursa'nın 1960 yılında elle çizilen tek nüsha haritası restore edildi