Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hanifi Biber

Anabilim Dalları

Prehistorya Anabilim Dalı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Misyon

Yüzüncü yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, kendi sınırladığı bilim alanı içinde, özelde Van Gölü çevresi ve genelde ise tüm Doğu Anadolu, Batı İran ve Kafkasya bölgelerindeki insanlık tarihine özel bir önem verir. Eğitim, uygulama ve proje çalışmalarında bugüne kadar yerleşmiş olan Yunan – Roma – Avrupa merkezli bakış açıları ile yetinmeyip, tek ilgi alanı olan insanlık tarihine daha geniş bir çerçeveden bakmak gerektiğini savunur. Bu yönde başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada sürdürülen arkeoloji eğitim ve araştırmalarına düşünce, bilimsel yayın ve yetişmiş eleman anlamında katkı sağlamayı; geliştirilen yeni bir arkeolojik tarih anlayışıyla insanlık tarihi ve kültürü yazımını yeniden inşa etmeye yönelik ulusal ve uluslararası ilişkileri ve araştırmaları destekleme ve yaymayı kendine misyon (varlık nedeni) olarak görür.

Vizyon
Yüzüncü yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, kendi sınırladığı bilim alanı içinde dünyadaki gelişmelerle yeni yaklaşımları da dikkate alarak belirlediği yönde eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleri gerçekleştirmeyi, toplumumuza ve tüm insanlığa yeni bakış açıları sunmayı ve bu bakış açıları çerçevesinde bilgiyi eyleme dönüştürecek tüm etkinlikleri desteklemeyi kendine vizyon (uzak görü) olarak belirler.

https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/91

Akademik Kadro

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hakan Yılmaz
Prehistorya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hanifi Biber
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Gulan Ayaz
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Coşkun
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Sabahattin Erdoğan
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Cem Haydaroğlu
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Araş. Gör. Didem Turan
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Araş. Gör. Erdal Polat
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Gökhan Bilen
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Araş. Gör. Sinan Kılıç
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

İletişim Adresi

VAN YYÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ARKEOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAMPÜS/VAN

Telefon: +90 432 225 1051

Fax: +90 432 225 1188

100. Yıl Üniversitesi
Bardakçı Mahallesi, 65090 Van Merkez/Van

https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/91/2413

YYÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ARKEOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAMPÜS/VAN

Telefon:04322251051

Fax:04322251188

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar