Yalburt Anıtı: Yalburt Hitit Su Anıtı

Yalburt Anıtı nedir? Yalburt Hitit Su Anıtı nedir?

Yalburt Anıtı (Yalburt Yazıtı); 1970 yılında Konya'nın Ilgın ilçesinin 23 kilometre kuzeybatısındaki Yalburt  çayırında, YSE çalışmaları kapsamında tepenin yamacı düzenlenirken buldozer tarafından tesadüfen bulunmuş üzerinde hiyeroglif yazıları bulunan 20 taş bloktan oluşan, 13 metreye 8 metre boyutlarında dikdörtgen anıttır.  İçe bakan yüzeyleri Luvice yazılı bloklar havuzun 3 kenarını (güney, batı ve kuzey) oluşturur. 4. kenarın da (doğu), zamanında benzer bloklara sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Yalburt Çayırı,1970-1975 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Raci Temizer tarafından kazılmış ve anıt bugünkü haline restore edilmiştir.

Yalburt Yazıtı aslında iç taraf bakan yüzeyleri üzerinde hiyeroglif yazılar bulunan 20 kireçtaşı bloğun duvarlarının en üst sırasını oluşturduğu, 13 metreye 8 metre boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir havuzdur.

Havuzu besleyen su kaynağı 1970'lerde civardaki köylere yönlendirildiğinden havuz günümüzde kurudur.

Havuzun içe bakan 3 yüzeyi Luvicedir. ilk bloğunda Kral Tuthaliya adı, kanatlı güneş simgesi ile birlikte açıkça görülmektedir. Blokların çoğu aynı yerde geç devirlerde inşa edilmiş yapılarda kullanılmış olarak bulunmuştur. Blokların şu anki restore edilmiş sırası tamamen doğru değildir ve bir miktar bloğun da eksik olduğu anlaşılmaktadır. Poetto ve Hawkins’in incelemelerine göre 1., 16. ve 10. bloklar çok büyük ihtimalle yazıtın ilk üç bloğudur ancak kalan bloklar için kesin bir şey söylenemez.

Yazıt, (IV.) Tuthaliya‘nın savaşlarından ve başarılarından bahsetmektedir. Anıt, büyük ihtimalle Hititlerin diğer su anıtlarına (örneğin Eflatunpınar) benzer şekilde bir havuz veya su rezervuarı olarak yapılmış olmalıdır.


Benzer Haberler & Reklamlar