V. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumuna bildiri çağrısı

V. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumuna bildiri çağrısı

2020 yılının Mart ayında yapılması planlanan V. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'nda bildiri sumak isteyen arkeoloji ve sanat tarihi öğrencilerinin bildiri özetlerini 15 Ocak 2020 tarihine kadar organizazyon kuruluna ulaştırmaları gerekiyor.

V. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu organizasyon heyetinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer veriliyor:

Bu yıl 5. kez düzenlenen İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'nda mesleğine ve kentine sahip çıkan öğrencilerle akademik anlamda deneyim kazanıp motive olabileceğimiz bir ortamda bir araya geliyoruz!

5. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'na; mevcut kültür politikalarına ve sosyal bilimlerde süregelen anlayışlara farklı açılardan bakıp eleştirel yaklaşabilen, kendini özgürce ifade etmek isteyen, tüm disiplinlerden lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki öğrencilerin özgün bildiri özetlerini bekliyoruz!

Sempozyumun öncelikli konu başlıkları şu şekildedir: Kültürel Miras Yönetimi ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kentsel Koruma. Kentsel Dönüşüm ve İlgili Sosyal Projeler  Göç. Savaş. Etnisite Kentsel Bellek ve Hafıza Mekânları Ekolojik Krizde Yaşam Arkeoloji ve Sanat Tarihinde Güncel Teorik Yaklaşımlar Sanat. Müze ve Kamusal Alan İlişkileri Kültür Endüstrisi ve Politikaları Arkeoloji ve Sanat Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

* 300-400 kelime arasındaki sunum özetlerinizi semparkeosanat@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
• Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.
• Bildiriler İstanbul teması barındırma şartı taşımamakla birlikle sempozyum çerçevesine bağlı kalmalıdır.

Cinsiyetçi. LGBTİ Mbbik, ayrımcı. ırkçı, türcü ve nefret söylemi barındıran bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 15 Ocak 2020
Etkinlik Tarihi: Mart 2020
İletişim Bilgileri: semparkeosanat@gmail.com
https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com


Benzer Haberler & Reklamlar