Uluburun Batığı

Uluburun Batığı nedir?

Uluburun Batığı: Dünyanın en eski batığı.

Güneybatı Anadolu'da, Kaş açıklarındadır.

Geminin batış tarihi M.Ö. 14. yüzyılın sonları olarak tahmin edil­mektedir.

Mısır'dan yola çıkan 14 metre boyundaki bir ticaret gemisi batmadan önce Suriye'de Ugarit'e uğramış ve Anadolu kıyılarına ulaşmıştır.

On ton ba­kır, cam kalıplar ve bir ton kalayın dışında Mısır kraliçesi Nefertiti'nin adının yazılı olduğu altın mühür ve dünyanın ilk kitabı olarak nitelenen katlanır bir tablet de geminin yükleri arasmdaydı.

On bir senelik kazılardan ele geçen buluntular Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar