Ukrayna'da İskit Kurganı ve Stonehenge benzeri megalit bulundu

Ukrayna'da İskit Kurganı ve Stonehenge benzeri megalit bulundu

Höyük içinde keşfedilen İskit kurganının boyutları şaşırtıcı. Cromlech olarak adlandırlan Dinyeper Stonehenge'nin ise İngiltere'deki Stonehenge'den daha eski tarihli olduğu tahmin ediliyor.

Kır villaları yapılmak için kazılan alanda hem İskitlere ait bir kurgan hem de Stonehenge benzeri tapınım alanı keşfedildi.

İskitler başta olmak üzere, savaşçı kültürlere ait arkeolojik kalıntıların keşfedildiği alanda Cromlech olarak adlandırılan yaklaşık 18 metre çapındaki megalit tapınım alanı ise arkeologlarca Dinyeper Stonehenge'si olarak tanımlanıyor. Stonehenge'den daha eski tarihli yapıya daha şimdiden Ukrayna'nın Stonehenge'si de denilmeye başlandı.

Ukrayna'da Dinyeper nehri kenarındaki Dnipro kentinin 10 kilometre (6.21 mil) güneyindeki Novooleksandrivka köyünde kır villaları yapılmak istenen alanda 2019 yılında başlayan arkeoloji kazılarında ortaya çıkarılan höyüğün içerisinde Tunç Çağı, İskit Dönemi (Demir Çağı) ve Orta Çağ'a ait 24 farklı mezar tespit edildi. 1,5 ay önce keşfedilen kurganda arkeoloji kazıları halen sürüyor.

İçinde değişik yıllara tarihlenen mezarlar bulunan höyüğün yaklaşık 5 bin 500 yıl önce inşa edildiği (M.Ö 4.000-4.500) tahmin ediliyor. 

Höyük içinde keşfedilen İskit kurganının boyutları şaşırtıcı: 120 metre boyunda ((393,70 feet) 80 metre eninde (262,47 ft.) ve 7 metre (22,97 ft.) yüksekliğindeki kurgan çok ince bir toprak tabakasının altından çıkarıldı.

Ukrayna Arkeolojik Koruma Teşkilatı Dinyeper arkeolojik kazıları başkanı Dmitry Teslenko, “Çok ince bir üst toprak tabakası vardı, yaklaşık 10 santimetre kadar incelikte bir tabakaydı. Höyükte mezarların bir kısmı, MÖ 2500 - 2000 arasındaki Eneolitik döneme (Neolitik ve Tunç Çağı arasındaki geçiş dönemi) tarihleniyor. En eski buluntu ise 5.500 yıllık. Höyükte yaşayan insanların büyük kısmı Trypillian (Ukrayna'da yerleşik hayat yaşayan antik topluluk) ve hayvancılıkla uğraşan göçebelerden oluşuyor. Mezarların içerisinde 10 yaşındaki bir çocuk ve 30 yaşındaki bir adamın yanyana yatan kalıntılarına ulaştık. Anne, baba ve oğuldan oluşan bir de aile mezarlığı tespit ettik. Aynı zamanda yanında balta ve kısa bir kılıçla gömülen eski bir savaşçının da mezarında da rastlandık. Hayattayken sahip oldukları lüks eşyalar ve sahip oldukları eşleri, hizmetçileri ve atlar ile gömülmüş soylu mezarları da var" der.

Cromlech,  Stonehenge ile benzerlik gösteriyor. 

Höyüğün iç kısmında yaklaşık 18 metre çapındaki bir alanda taşlardan oluşturulan megalit bir yapı keşfedildi. Dairesel şekilde oluşturulmuş taş anıt, Stonehenge ile benzerlik gösteriyor.

Arkeologlarca Cromlech (kromlech) olarak adlandırılan "Dinyeper Stonehenge'si, "Dnipro Stonehenge'si" olarak tanımlanan megalit yapı, dairesel şekilde sıralanmış bir dizi taş bloktan oluşuyor ve ingiltere'deki Stonehenge'den daha önce inşa edildiği tahmin ediliyor.

Dmitry Teslenko "Taş daireye gelince, her şeyden önce dinsel bir işlevi olduğu anlaşılıyor. Devasa karmaşık bir yapının bir parçası gibi. Yapı, dikey olarak yerleştirilmiş taşlarla şekillendirilmiş vir daireden oluşuyor. Üstte kesik bir koni var. Bu, zeminin desteklenmesini ve höyüğün dışa doğru yayılmasını engelliyor gibi görünüyor. Dünyanın en ünlü cromlechlerinden biri olan Stonehenge'den daah eski olduğunu tahmin ediyoruz. Mezarların tarihlerini baz alınca, Novoalexandrovsky mezar höyüğündeki Dinyeper yakınlarındaki cromlech'in Stonehenge'den daha eski olduğuna kesin gözüyle bakıyoruz.."

Dmitry Teslenko, Cromlech'in üzerinde bulunan seramiklerle höyüğün içinde bulunan seramikler ile mezarlardan çıkan bazı seramiklerin aynı olduğunu ve seramikerin yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğine dikkat çekiyor.

Arkeologlar, bir yandan höyükte daha fazla mezarlık olup olmadığını araştırırken bir yandan da bu mezarlara gömülmüş insanların hangi topluluklara ait olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

Ali Zülfikar Emin - Mistikalem.com 


Benzer Haberler & Reklamlar