Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Tarihçe

Bölümümüz 1991 yılında “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” adı altında kurulmuştur. “Sanat Tarihi Anabilim Dalı” olarak 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüz 2000 yılında bağımsız olarak “Sanat Tarihi Bölümü” adıyla eğitim-öğretime devam etmiştir. 


Amaçlar ve Hedefler

Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde, resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalları

BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman DEVECİ
Telefon : +90 284 236 2785 Dahili: 125
e-Posta : abdurrahmandeveci@trakya.edu.tr

BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Engin BEKSAÇ
Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Gülgün YILMAZ
Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Bölüm Başkanı
e-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülgün YILMAZ
Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 Dahili : 1315
e-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU
Görev : Öğretim Üyesi
e-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz BÜKTEL
Görev : Öğretim Üyesi
e-Posta : yilmazb@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ERTUĞRUL
Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : ozkanertugrul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman DEVECİ
Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : abdurrahmandeveci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER
Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
e-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Talat DALAMAN
Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
e-Posta : talatdalaman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şule Nurengin BEKSAÇ
Görev : Öğretim Görevlisi
e-Posta : sulebeksac@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Güray Gülyüz
Görev : Öğretim Üyesi
e-Posta : bahriyeguray@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İsmail Hakkı KURTULUŞ
Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1316
e-Posta : ihakkikurtulus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Figen ÖLMEZ KARADEMİR
Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27
e-Posta : figenolmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Eylem Gürkan
Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1312
e-Posta : eylemgurkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selda Uygun YAZICI
Görev : Arş. Gör. Dr.
e-Posta : seldauygun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fulya SEVİÇ
Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
e-Posta : fulyasevic@trakya.edu.tr
 

Kaynak: https://edebiyat.trakya.edu.tr/akademik-yapi/sanat-tarihi-bolumu/#.WeX0KI9-rcs

Web: https://stb.trakya.edu.tr


Benzer Haberler & Reklamlar