Tablet

Tablet nedir?

Tablet: Yazının icadından sonra, Mezopotamya, Asur, Hitit uygarlıklarında, kağıdın keşfinden önce, üzerinde yazılar, resim ve çizimler bulunan, çoğunlukla dikdörtgen, kilden, zaman zaman da madenden yapılmış levha. 

Tarihlendirme ve bilgi edinme açısından önemli bir yer tutarlar. 

Tabletler genellikle anlaşmalar, resmi yazışmalar ve mektuplar yazmak amacıyla kullanılmıştır. 

Tabletlerin boyut ve şekilleri, içeriğine  ve yazılmış oldukları döneme göre değişmektedir. 

Kazılarda tabletler genellikle arşiv odalarında bulunuştur. Burada ahşap raflarda, sepetlerde, sandıklarda istiflenmiş olarak dururlardı. 

Metinler tabletlerin ön ve arka yüzlerine yazılırdı. 

Tablet, yazılacak olan metne yetmezse başka bir tablete devam edilir ve sonunda kaçıncı tablet olduğu belirtilirdi. 

Mahkeme konularının içeren tabletler ilgili kişilerin mühürleri ile basılırdı. 


Benzer Haberler & Reklamlar