Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Amaç

Tarih öncesi ve tarihi devirlerde Anadolu ve çevre kültürlerini maddi kalıntılar ışığında Arkeoloji eğitimi sunmak.

Vizyon

Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, bilim adamları, müzeci, Koruma Kurulları uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlarını yetiştiren bir kurumdur. Mezuniyet ile birlikte arkeolog unvanını alan Arkeoloji Bölümü öğrencileri her türlü kültür varlığının korunmasında, tasnif ve tespitinde görev alabilecek nitelikte uzmanlar olmak.

Misyon

Arkeoloji alanındaki bilimsel kazı ve araştırmaları, Bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve kazandığı deneyim ve becerileri çalıştığı alana uyarlayabilen arkeologlar yetiştirmek. Türkiyenin kültürel zenginliklerini bilimsel metotlar çerçevesinde açığa çıkartıp, elde ettiği bulguları bilim insanları ile paylaşmak ve tanıtmaktır. Açığa çıkartılan kültür varlıklarının bilimsel metotlarla korunmasının sağlamak ve ekonomiye katmaktır. Yaptığı eğitim ve öğretim yanı sıra arkeolojik arazi çalışmaları vasıtasıyla donanımlı, çevresine bilgi ve becerilerini aktarabilen, özgür, özgün, çağdaş, kendilerini ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen ve dürüst bireyler yetiştirmek.

Program Dili

 Programın eğitim dili Türkçedir.

Programın çalışma alanları

Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM nin düzenlediği yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak yerleştirme sonucunda yerleşmeye hak kazanmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları

Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstihdam Olanakları

Mezun öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde arkeolog, Özel Müzelerde arkeolog, Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında uzman Arkeolog, KUDEP bünyesinde uzman arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon laboratuarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, Arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.  

http://fef.sdu.edu.tr/arkeoloji/tr/

 

Yönetim

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT
Bölüm Başkanı

bilgehurmuzlu@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet KAŞKA
Bölüm Başkan Yardımcısı

mehmetkaska@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Murat Fırat
Bölüm Başkan Yardımcısı

muratfirat@sdu.edu.tr
 


Akademik Kadro

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet KAŞKA
Doç. Dr. Fikret ÖZCAN
Doç. Dr. Murat FIRAT
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KÖKER
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL
Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Arş. Gör. Burak SÖNMEZ
Arş. Gör. Salih Okan AKGÖNÜL

Dr. Peter Louis M. Talloen

Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mehmet KAŞKA (Anabilim Dalı Başkanı Tedviren)

Prehistorya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Murat FIRAT (Anabilim Dalı Başkanı Tedviren) 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar