Şeyh Galip'in 'Mevlevi Ayinleri Mecmuası' kitap olarak yayınlandı

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Yayınları, Şeyh Galip tarafından Yenikapı Mevlihanesi'nde tertip edilip vakfedilen tek nüsha "Mevlevi Ayinleri Mecmuası"nı kitap haline getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatının önemli ismi Şeyh Galip'ten sonra Yenikapı Mevlevihanesi mensuplarından Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin restore edip bugüne ulaşmasını sağladığı mecmua, "Yenikapı Mevlevihanesi'nden Bir Yadigar" üst başlığıyla yayına hazırlandı.

Tek nüshası Prof. Dr. Abdülbaki Baykara'nın özel koleksiyonunda bulunan eser, Murat Serdar Saykal tarafından Kadir Turgut ve Gökhan Gökmen'in desteğiyle herkesin yararlanabileceği bir formatta okurla buluşturuldu.

- Güftelerin sırrı ortaya çıkıyor

Mevlevi ayinleri, yapıları itibarıyla Türk müziğinin en kompleks ve incelikli eserleri arasında yer alıyor. Ayin-i şeriflerin güfte kaynaklarına bakıldığında ise edebiyat tarihinin klasikleşmiş eserleriyle karşılaşılıyor.

Sanat tarihi açısından müzik ve edebiyatın kesiştiği noktada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan bu eserler, asırlar boyunca meşk geleneği içerisinde nesilden nesile aktarılıyor.

Çalışmayla Mevlevi ayinleri güftelerinin başta gelen yazılı kaynaklarından biri sanatçıların ve araştırmacıların istifade edebileceği tarzda yayımlandı.

- "Nota altındaki güftelerin transkripsiyonları yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Serdar Saykal, kitabın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesince desteklenen ve İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen "Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü" projesi kapsamında hazırlandığını belirtti.

Saykal, "Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü Projesi'nin başlıca gayelerinden biri, Mevlevi ayinlerinin otantik kaynakları niteliğindeki iki önemli mecmuayı günümüz alfabesi ve nota sistemine aktararak bilim insanları ile sanatçıların hizmetine sunmaktı. Bu amaç doğrultusunda Mevlevi müziği ustalar silsilesinin son büyük temsilcilerinden Neyzen Emin Dede'nin (Mehmet Emin Yazıcı) ayin-i şerifleri derleyerek tertip ettiği Hamparsum notalı mecmua, günümüzde kullanılan nota sistemine aktarıldı ve nota altındaki güftelerin basit transkripsiyonları yapıldı." değerlendirmesini yaptı.

Projeye esas teşkil eden diğer kaynağın ise Şeyh Galip tarafından tertip edilip daha sonra başka ustaların eklemeleriyle son şeklini alan mecmua olduğuna işaret eden Saykal, "Mevlevi Ayinleri Mecmuası kitabı, Şeyh Galip'in tertip ettiği mecmuadaki ayin-i şerif güftelerinin neşrini içermektedir." ifadesini kullandı.


AA Ahmet Esad Şani


Benzer Haberler & Reklamlar