Seikilos Şarkısı: Seikilos Epitaph

Seikilos Epitaph nedir, Seikilos Ağıdı nedir, Seikilos Epitaph nedir?

 Seikilos Şarkısı ya da  Seikilos Ağıdı; 1966'dan itibaren Kopenhag’daki Danimarka Milli Müzesi'nde sergilenen  1882-1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis antik kentinde Edward Purser tarafından bulunan ve Seikilos Mezar Yazıtı üzerinde notaları ve sözleri bulunan müzik eseridir.

MÖ 200 ile MS 100 yılları arasında inşa ettirildiği tahmin edilen Mezar taşının Seikilos adlı kişinin karısı Euterpe’ye ya da babasına ait olduğu tahmin edilmektedir.

Şarkının sözleri şu şekildedir: “Işılda henüz yaşıyorken, gamı tasayı at bir kenara, yaşam dediğin böyle kısayken ve her şey yenik düşerken zamana.”

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar