Seikilos Mezar Taşı: Seikilos Yazıtı

Seikilos Mezar Taşı nedir? Seikilos kimdir? Seikilos Yazıtı nedir?

1882-1883 yıllarında Aydın- İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis antik kentinde Edward Purser tarafından bulunan ve yurt dışına kaçırılan Seikilos Mezar Yazıtı, 1966'dan itibaren Kopenhag’daki Danimarka Milli Müzesi'nde sergileniyor.

Üzerinde bir müzik parçasının nota ve sözleri bulunan Eski Yunan Mezar taşının MÖ 200 ile MS 100 yılları arasında inşa ettirildiği tahmin edilmektedir. Mezar taşının Seikilos adlı kişinin karısı Euterpe’ye ya da babasına ait olduğu tahmin edilmektedir

Yazıtta, bulunan müzik sözleri, notaları  Seikilos Ağıdı ya da Seikilos’un Şarkısı olarak adlandırılmaktadır. Antik çağdan günümüze kalan en eski müzik eserlerinden olan Seikilos Şarkısı'nın altındaki açıklamada “Ben bir taşım, bir imgeyim. Seikilos ölümsüz anısının sonsuz bir belirtisi olarak beni buraya koydu.” ibaresi yazılıdır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar