Sakarya Genel Bilgiler

Sakarya Genel Bilgiler

Sakarya Genel Bilgiler

Nüfus:  917.373

Yüzölçümü: 489.500,00 km2

Rakım: 31,00 m
Plaka Kodu: 54
Telefon Kodu: 264

 

Tarihçe

Sakarya ilinin yer aldığı coğrafi bölge, en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Yörenin tarih öncesi dönemi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Bugüne kadar birkaç kurtarma kazısı ve yüzey araştırması dışında dikkat çekici arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Ancak, Kaynarca İlçesinde bulunan çakmak taşı yongalar ile Kocaali ilçesinden ele geçen taş el baltası, elle şekillendirilmiş pişmiş toprak maşrapa bölgede Neolitik ve Kalkolitik dönem insanının yaşadığına işaret etmektedir.

Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlerin sınırlarını Sakarya topraklarını da içine alacak şekilde genişletmiş oldukları antik kaynaklarca ifade edilmesine rağmen bu döneme ait buluntu veya kalıntı mevcut değildir. MÖ 1200 yıllarında Hint-Avrupa asıllı Deniz Kavimleri denen topluluklar, Hitit egemenliğine son vermişlerdir. Daha sonra Frigler Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes’e kadar olan bölgeye sahip olarak hakimiyet alanlarını doğuda Kapadokya’ya kadar genişlettiler. Sakarya ili, klasik dönemlerde Bitinya (Bithynia) olarak bilinen bölgenin içinde yer almaktadır. Bu ad bölgede yerleşmiş ve daha sonra aynı adı taşıyan Bitinlerden gelmektedir. Bitinya (Bithynia) Bölgesi İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak doğuda Parthenius (Bartın) yakınlarına kadar uzanmaktaydı. Doğusundaki Paflagonya (Paphlagonia) dan Filyos Çayı (Billaeus) ile ayrılmaktaydı. Kuzeyde Karadeniz’e (Pontus Euxinus) açılan bölge güneyde Dağlık Frigya (Phrygya Epictetus) ve Galatia ile batı ve güneybatısında Mysia ile komşuydu. Bitinya (Bithynia), İstanbul’un Anadolu yakası ile, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Bursa illerinin önemli bir bölümünü içine almaktaydı. Adını mitolojide Frig Kökenli bir ırmak tanrısı olan Saggarios’dan alan Sakarya Irmağı, ilimize de adını vermiştir.

Coğrafi Yapısı ve İklimi

Matematik Konum
Boylam  40,765264
Enlem    30,396600

İklim: Sakarya ili Karadeniz ve Marmara bölgesinde hüküm süren iklim şartlarının tesiri altındadır. Karadeniz kıyısı ve doğusunda Karadeniz iklimi, Batı ve güneyde Marmara bölgesi iklimi görülür. Senenin, azamî 40 gününde sıcaklık 0°C’nin altında ve azamî 30 gününde +30°C üstünde seyreder. Yağış ortalaması bâzı yerde 632 mm, bâzı yerde 900 mm’dir.

Bitki Örtüsü

Flora
Sakarya İli, doğal bitki örtüsü yönünden çok zengindir. Kuzey Anadolu kıyı dağlarının uzantısı olan dağlar, gür ormanlarla kaplıdır. Hemen hemen her yerde kayın başta olmak üzere gürgen, kavak, kestane, ıhlamur, çınar, akçaağaç ve meşe başlıca ağaç türlerini oluşturur. 700 metre yükselti kuşağından sonra iğne yapraklı ağaçlar da yer almaya başlar. Adapazarı’nın doğusunda bol dişbudak ormanlarına rastlanır. Aynı şekilde Karasu’nun batısında Acarlar Gölü çevresinde de dişbudak ormanları vardır. Burada dişbudak ağaçlarının arasına karaağaç ve kızılağaçlar karışmıştır. Ovalık kesimlerde aşağı Sakarya vadisi çevresinde bitki örtüsü zayıflar.
Çayırlar ve dağ otlakları dışında dağların etekleri ile platolarda başlıca türleri böğürtlen, kocayemiş ve kermez meşesi olan çeşitli maki alanları görülür.

Fauna
Sakarya’da büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve 1.448 işletmede Broiler cinsi tavukçuluk yaygın olarak yapılmaktadır. Yapılan hayvancılıktan ortalama 195.000 ton süt, 15.000 ton kırmızı et, 95.000 ton beyaz et ve 175 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir.

Broiler cinsi tavukçuluk özellikle başta Kaynarca, Akyazı, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde yapılmaktadır. Ayrıca Karasu, Kocaali ve Sapanca ilçelerinde balıkçılık da yapılmaktadır.

İldeki tarımsal ve hayvansal üretime bakıldığında; toplam üretimin % 40’ını hayvansal üretim, % 31’ini meyve üretimi, % 19’unu tarla bitkileri üretimi ve % 10’unu sebze üretimi oluşturmaktadır.

Ekonomik Yapı
Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanâyiye dayanır. Faal nüfûsun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanâyi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir.

Tarım: Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alır. Modern tarım yapıldığı için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetişir. Başlıca tarım ürünleri: Buğday, arpa, mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve tütündür.

Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge karşılar. Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, fındık, kestâne, çilek, üzümdür. Sapanca’da meyvecilik Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya ili Türkiye tarımında önemli bir yere sâhiptir. Patates ve şekerpancarı iki önemli ürünüdür. Patates denilince akla Adapazarı gelir.

Aşağı Sakarya Havzası bol yağmur alır. Ormanlar bakımından zengin olduğundan bu su depolanır ve akarsular düzenli beslenir. Ortalama su hacmi 4 milyar m3tür. Sakarya havzasında 2 milyon 75 bin hektarlık ovalık alanın, 1 milyon 671 bin 600 hektarı sulanabilir özelliktedir. Şekerpancarında verim yüksektir.

Hayvancılık: Sakarya ili hayvancılık bakımından da oldukça zengindir. Mer’aların azalmasıyla koyun ve keçi miktarı azalmış, fakat sığır sayısı artmıştır. 200 köyde ipekböcekçiliği yapılır. Bu bölgede dut ağacı boldur. Koza yetiştiriciliği Akyazı, Geyve ve Kayalar bölgesinde ikinci bir gelir kaynağıdır. Sakarya ilinin Karadeniz kıyıları balık bakımından çok zengin sayılmaz. Buna rağmen kalkan, palamut, hamsi, mersin ve lüfer balığı avlanır.

Sapanca Gölünde 14 çeşit balık bulunur. Senede 100 tona yakın balık avlanır. Tatlı su levreği, yayın, turna ve sazan balığı başlıcalarıdır. Ayrıca kerevit de avlanır.

Ulaşım

Demiryolu:  Arifiye Tren İstasyonu. Şehir Merkezine Uzaklığı 9 Km. Şehir Merkezinden Arifiye ve Sapanca Halk Otobüs ve Minibüsleriyle Ulaşım Mümkün. Tren İstasyonu Arifiye İlçe Merkezindedir. Trenyolu Hattı, Eskişehir-Ankara-Ankara-İstanbul.

Karayolu: Sakarya  Ankara'ya 305 Km. İstanbul'a 150 Km. Kocaeli'ne 45 Km. Düzce'ye 70 Km. Bilecik'e 100 Km. Mesafededir. Şehirler Arası Otobüs Terminali Adres: Hanlı köy Mah. Hürriyet Cad. No: 3 Arifiye / Sakarya Telefon: +90 264 281 2218 Müdür Telefon: +90 264 275 3047 Faks: +90 264 275 5776

Denizyolu: İlimizde Deniz Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Merkez Limanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Liman İlimize 45 Km. Mesafededir
Havayolu: Sakarya'ya Hava Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Cengiz Topel Hava Alanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Havaalanı  45 Km. Mesafededir

Sakarya'da görülüp gezilecek yerler

Yenikent Park
Acarlar Longozu
Harmantepe Kalesi
Deprem ve Kültür Müzesi
Acelle Yaylası
Ağaçbaba Söylencesi ve Türbesi
Belengerme Yaylası
Beyaz Kum Zambağı
Ağa Camii
Bosna Şehitliği
Büyükesence Orhan Camii
Çadır Gölü Orman İçi Dinlenme Yeri
Çark Değirmen
Çark Mesire
Taraklı Çınar Ağacı
Çiğdem Yaylası
Davlumbaz Yaylası
Dikmen Yaylası
Doğançay Şelalesi
Gölpark
Güzlek Yaylası
Hacı Atıf Hanı
Harkköy Kanyonu
Harkköy Şelalesi
Harmantepe Kalesi
Hasan Fehmi Paşa Camii
Hasan Fakı Göleti
Hendek Bayraktepe
Hıdır Dede Türbesi
Hıdırlık Mesire Alanı
II. Beyazıd Köprüsü
İl Ormanı Mesire Alanı
İnönü Yaylası
Justinianus Köprüsü
Karaca Ahmet Sultan Türbesi
Karagöl Yaylası
Karakamış Türbesi
Karıncalı Dede Türbesi
Kentpark
Keremali Türbesi
Kırca Yaylası
Kirpiyan Yaylası
Kuloğlu Yaylası
Kurtköy Baraj Gölü
Kuzuluk Orman İçi Dinlenme Yeri
Küçük Akgöl
Küçük Boğaz Gölü
Maden Deresi-Şelalesi ve Mesire Alanı
Mecidiye Şelalesi
Orhan Camii
Ormanpark
Özel Alifuatpaşa Kuva-i Milliye Müzesi
Paşalar Kalesi
Poyrazlar Gölü
Rahime Sultan Camii
Reisler Okçular Gölü
Rüstempaşa Camii
Sabancı Baba Söylencesi ve Türbesi
Sakar Dede Söylencesi ve Türbesi
Sakarbaba Türbesi
Sakarya Köprüsü
Sakarya Müzesi (Atatürk Evi)
Sakarya Şehitliği
Saklıgöl
Sarıgöl Mesire Alanı
Selman Dede Mesire Alanı
Selman Dede Türbesi
Seyifler Kalesi
Seyyid Karaman Baba Türbesi
Sinan Bey Zaviyesi Elvanbey İmareti
Soğucak Şelalesi
Soğucak Yaylası
Sultanpınar Yaylası
Sulucaova Yaylası
Şeyh İzzettin İsmail Söylencesi ve Türbesi
Şeyh Müslihiddin Camii
Taşkısığı Gölü
Turnalı Yaylası
U20 Batık Denizaltı
Uzun Çarşı
Vecihi Kapısı
Yanık Yaylası
Yenimahalle (Sakarya Nehri Ağzı)
Yunus Paşa Camii
Macerapark

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar